Svetové centrálne banky nebudú schopné dostať infláciu pod kontrolu, dokonca sa rast spotrebiteľských cien môže ešte zrýchliť, ak vlády nepristúpia k omnoho obozretnejšej rozpočtovej politike.

Poukázala na to štúdia prezentovaná počas sympózia centrálnych bankárov v americkom Jackson Hole. „Ak popri sprísňovaní menovej politiky nebude možné počítať s adekvátnymi fiškálnymi opatreniami, prehlbovanie fiškálnej nerovnováhy povedie k ešte vyšším inflačným tlakom,“ uviedli autori štúdie Francesco Bianchi z Univerzity Johnsa Hopkinsa a Leonardo Melosi z Federálnej rezervnej banky (Fed) v Chicagu.

Výsledkom bude podľa nich začarovaný kruh zvyšujúcich sa úrokových sadzieb, zrýchľujúcej sa inflácie, ekonomickej stagnácie a rastúceho dlhu. V takejto patologickej situácii bude sprísňovanie menovej politiky v skutočnosti ešte podporovať infláciu a povedie k stagflácii. Šéf Fedu Jerome Powell (na snímke) na sympóziu uviedol, že boj americkej centrálnej banky s infláciou bude „do určitej miery bolieť“, zlyhanie v úsilí obnoviť cenovú stabilitu by však bolelo podstatne viac.

Fed chce podľa neho „dôrazne“ používať nástroje, ktoré má k dispozícii, aby dostal ponuku a dopyt do lepšej rovnováhy a infláciu späť k úrovni dvoch percent. „Zmierniť infláciu si bude pravdepodobne vyžadovať trvalejšie obdobie rastu pod úrovňou trendu,“ povedal šéf Fedu. „Navyše, dá sa očakávať, že dôjde aj k určitému zhoršeniu podmienok na trhu práce,“ dodal.

Mochovce
Zdroj: Shutterstock

Spustenie bloku v Mochovciach ceny elektriny príliš neovplyvní
I keď sa po spustení tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) Slovensko stane vo výrobe elektriny sebestačným, ceny elektriny na trhu to príliš neovplyvní. Zhodli sa na tom energetickí analytici oslovení TASR.

Významnejší vplyv by malo zníženie ceny plynu, počasie či pokles spotreby elektriny. Druhostupňové rozhodnutie o povolení prevádzky bloku vydal koncom augusta Úrad jadrového dozoru SR. Podľa energetického analytika Jozefa Badidu ide o „jednu z mála dobrých energetických správ v poslednom období“. Dodal, že nie je možné očakávať výraznejší vplyv spustenia nového zdroja na trhové ceny elektriny, ak vôbec nejaký. Ďalší energetický expert Karel Hirman očakáva, že spustenie tretieho bloku nateraz pomôže hlavne s realizáciou plánu zastropovania cien elektriny pre domácnosti.

„To znamená, že bez tejto elektriny by bola realizácia memoranda ohrozená, lebo by to výrazne skomplikovalo finančnú situáciu Slovenských elektrární,“ uviedol. Ak by pološtátne Slovenské elektrárne elektrinu z tretieho bloku EMO predali za burzové ceny, mali by vyšší zisk. Ten však štát po dohode s ostat-nými dvoma akcionármi dočasne vymení za zregulované znížené ceny pre domácnosti.

Bosch
Zdroj: Bosch

Bosch na východe Slovenska
Spoločnosť Bosch by mohla v plánovanom priemyselnom parku Záborské pri Prešove pri výrobe elektromotorov do bicyklov zamestnať až štyritisíc ľudí. Čoskoro má požiadať o štátnu investičnú pomoc – priamu dotáciu vo výške 37 miliónov eur. Vláda schválila osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt Záborské Industrial Park, ktorého výmera by mala prekročiť 115 hektárov.

Nové pravidlá trhu s elektrinou
Európska únia pracuje na štrukturálnej reforme trhu s elektrickou energiou. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej je prvým krokom ukončenie závislosti od ruských fosílnych palív. Rast dopytu po ostat-ných surovinách nemá viesť k vytvoreniu nových závislostí v hospodárskej oblasti.

Rozpočtová nezodpovednosť 
Dlhodobá udržateľnosť verejných financií sa po dvoch rokoch zhoršuje, nutný je plán ozdravenia a spustenie výdavkových limitov. Konštatuje to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v správe o plnení pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti za rok 2021. „Nové opatrenia vlády vymažú časť zlepšenia z predošlých dvoch rokov a spolu s dôsledkami vojny na Ukrajine opäť posúvajú ukazovateľ udržateľnosti do pásma vysokého rizika,“ uviedla rada a upozornila aj na úroveň hrubého dlhu nad najvyšším sankčným pásmom.

Novela zákona o DPH zníži administratívu
Cieľom novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú schválila vláda, je okrem iného zníženie administratívnej záťaže, ale aj odstránenie niektorých nedostatkov zákona. Reaguje aj na rozmach elektronického obchodu. Ukončí povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH pre osoby, ktoré poskytujú výlučne finančné alebo poisťovacie služby. Mení určenie výšky opravy odpočítanej dane pri krádeži zákonom presne vymedzeného tovaru. Zavádza povinnosť odberateľa vykonať opravu odpočítanej dane, ak v stanovenom období nezaplatí za tovar alebo služby.

USA neveria čínskym auditom
Washington a Peking dosiahli predbežnú dohodu, ktorá umožní americkým regulátorom kontrolu auditov čínskych firiem kótovaných na burzách New York Stock Exchange a Nasdaq. Regulátori hrozili, že ak Peking neumožní inšpekciu, čínske firmy budú musieť z búrz odísť. Plnenie dohody, ktorá sa týka asi 200 čínskych emitentov, chce regulátor pozorne sledovať.

42,9 %
Ceny priemyselných výrobcov pre domáci trh boli v júli 2022 medziročne vyššie o 42,9 percenta. Ceny v dodávke elektriny a plynu boli vyššie ako pred rokom o 79,6 percenta, v samotnej priemyselnej výrobe o 22,6 percenta.

15,9 %
Rizikom úpadku v nasledujúcich 12 mesiacoch je ohrozených 15,88 percenta firiem podnikajúcich na Slovensku, teda približne každá šiesta firma. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Dun&Brad-street. V Bratislavskom kraji je to každá piata firma.

36
Správa štátnych hmotných rezerv SR rozšíri svoje zásoby jadrového paliva o 36 kaziet v hodnote takmer 8,3 milióna eur. Reaktory typu VVER 440, ktoré sa používajú na Slovensku, obsahujú viac ako 300 kaziet jadrového paliva.

44 mld. €
Čína ohlásila nový balík stimulov na stabilizáciu ekonomiky. Štátna rada ohlásila dodatočných 300 miliárd jüanov (asi 44 miliárd eur) na investície do výstavby infraštruktúry. Vláda sa sústredí aj na tvorbu pracovných miest.