Viacerí poskytovatelia si na svojich lokálnych trhoch vybudovali dominantné postavenie a solídnu zákaznícku bázu, ktorú im veľkí konkurenti môžu závidieť.

Potenciál lokálnych providerov každoročne naznačuje prieskum TRENDU, ktorý organizuje s podporou Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a Asociácie regionálnych telekomunikačných operátorov Slovenska (ARTOS). Jeho aktuálna edícia, do ktorej sa zapojili štyri desiatky firiem s celkovými tržbami 12,6 milióna eur, prezrádza, že výnosy tohto segmentu mohli vlani narásť o sedem až 11 percent. Na porovnanie, predaj internetu veľkými operátormi stúpol o 6,8 percenta.

Celkovo TREND lanské tržby lokálnych a regionálnych providerov, ktorí nemajú majetkové prepojenia na veľkých operátorov, odhaduje na 24,5 až 27 miliónov eur. To sú internetové výnosy Slovanetu a GTS dohromady. Menší poskytovatelia mohli mať koncom minulého roka 170- až 190-tisíc klientov internetových služieb.

Lokálni hráči sa celoplošným konkurentom vyrovnajú aj portfóliom služieb. Veľká časť z nich popri internete poskytuje televízne služby.

Najväčšie hrozby pre rozmach biznisu a trhové pozície (%) 1/6
The Biggest Threats For Business Development And Market Shares (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

Pozn.: Respondenti mohli uviesť najviac tri možnosti (Note: Respondents could match three options at most)
PRAMEŇ: prieskum lokálnych a regionálnych providerov, N=44 (2012), N=45 (2013) / SOURCE: local and regional providers survey, N=44 (2012), N=45 (2013), N=38 (2014)

Čo si myslíte o internetizácii vidieka z eurofondov? (%) 2/6
What Do You Think Of The Rural Areas Internetisation Financed By The EU Funds? (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

Pozn.: Respondenti mohli uviesť ľubovoľný počet odpovedí (Note: Respondents could match arbitrary amount of answers)
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, N=38 /SOURCE: data disclosed by companies, N=38

Podarilo sa vám v uplynulých 12 mesiacoch rozbehnúť projekt IP TV? (%) 3/6
Did You Start IP TV Project In The Last 12 Months? (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

PRAMEŇ: prieskum lokálnych a regionálnych providerov, N=44 (2012), N=45 (2013) / SOURCE: local and regional providers survey, N=44 (2012), N=45 (2013), N=38 (2014)

Akvizičné ciele

Najväčším nezávislým regionálnym providerom je DSI Data z Námestova. Pôsobí na Orave, v Žiline a Prievidzi, vlani mal tržby z internetových služieb viac ako 2,2 milióna eur, medziročne mu stúpli o 8,5 percenta. Koncom roka 2013 evidoval 13,8 tisíca klientov, z toho dve pätiny na optických či optometalických prípojkách. Mal tiež 2 650 abonentov digitálnej televízie a 560 zákazníkov telefónnych služieb. Pracovalo preňho 55 ľudí.

Dvojkou v segmente menších poskytovateľov bol bratislavský RadioLAN, operujúci v regióne západného Slovenska, v okolí Ružomberka a Ilavy. Špecialistovi na bezdrôtový internet vlani narástli tržby o desatinu na 1,3 milióna eur. Koncom roka posielal faktúry viac ako ôsmim tisíckam zákazníkov. Cez miliónovú hranicu predaja internetu sa vlani prešvihol ešte Imafex s aktivitami v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Banskej Bystrici.

Lokálnych providerov s ročnými tržbami nad 330-tisíc eur môže byť na Slovensku do päťdesiat, no segment je rozmanitejší. Databáza Telekomunikačného úradu SR v súčasnosti zahŕňa 942 internetových poskytovateľov.

Jeden-dvaja väčší lokálni provideri každý rok z prehľadu TRENDU vypadnú. Stanú sa akvizičným úlovkom niektorého z veľkých operátorov. Vlani Slovanet prevzal MadNet pôsobiaci v Dunajskej Strede, Šamoríne a vo Veľkom Mederi. Presakujú informácie, že veľké nákupné záujmy prejavuje aj skupina DanubiaTel/Swan: koncom minulého roka vstúpila do topoľčianskeho Axalnetu. A napríklad káblový operátor UPC predvlani prevzal trojicu Kid, Termosat a S-Team.

Aké máte skúsenosti s úradmi pri povoľovaní výstavby sietí? (%) 4/6
What Is Your Experience With The Authorities When Applying For Network Permission? (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

PRAMEŇ: prieskum lokálnych a regionálnych providerov, N=41 (2013), N=36 (2014), /SOURCE: local and regional providers survey, N=41 (2013), N=36 (2014)

Čo si myslíte o výstavbe optických prípojok pre rodinné domy a vidiek? (%) 5/6
What Do You Think Of Covering Family Houses And Rural Areas With The Optical Lines? (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, N=38 SOURCE: data disclosed by companies, N=38

Čo si myslíte o zriaďovaní závesných vedení aj v zastavanom území obce? (%) 6/6
What Is Your Opinion About Setting-Up Overground Cables Even In Intown Areas? (%)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

PRAMEŇ: prieskum lokálnych a regionálnych providerov, N=36 SOURCE: local and regional providers survey, N=36

Eurofondový strašiak

Veľkých operátorov – ich marketingové aktivity – vnímajú lokálni provideri ako najväčšiu hrozbu prežitia a rozmachu svojho biznisu. V prieskume TRENDU sa tak vyjadrili dve tretiny respondentov. Naopak, majitelia a manažéri malých telekomov sú až na výnimky presvedčení, že im nechýba know-how na efektívnejšiu prevádzku či poskytovanie nových služieb. Ako výrazné riziko vnímajú využitie európskych fondov na internetizáciu vidieka. Práve vlani z týchto zdrojov vládna Pôdohospodárska platobná agentúra rozbehla financovanie projektov na vybudovanie prístupových sietí v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. Dotáciu môže získať najviac 43 dedín – záujem bol dvojnásobný. Za väčšinou podaných projektov stojí Slovanet, niekoľko obcí sa spojilo aj s lokálnymi providermi.

Vo všeobecnosti medzi menšími poskytovateľmi podľa prieskumu TRENDU prevláda názor, že štátna (európska) podpora povedie k deformovaniu trhu a znevýhodneniu niektorých podnikov. Len niečo vyše jednej šestiny respondentov si myslí, že výsledkom dotácií budú kvalitnejšie služby pre zákazníkov na vidieku. Zároveň tvrdia, že o budovanie perspektívnych optických sietí v rurálnych oblastiach majú záujem. Polovica respondentov prieskumu TRENDU ich už buduje. Štyria z piatich providerov sa však stretávajú s tým, že úrady niektorým (iným) firmám vychádzajú viac v ústrety.

Regionálni a lokálni poskytovatelia internetu (2013)
Regional And Local Internet Service Providers (2013)

Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch

Pozn.: Uvedené sú firmy, ktoré súhlasili so zverejnením finančných údajov, Rupkki súhlasil so zverejnením počtu klientov (The listed companies agreed with publishing their financial data, Rupkki agreed with publishing number of customers), 1 Počet zákazní
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami / SOURCE: data disclosed by companies