Banky v SR – zdroje od klientov 1
BankaZdroje od klientov (tis. eur)Zmena (%)Trhový podiel (%)Krytie aktív zdrojmi od klientov (%)Pozícia voči klientom
vklady – úvery (tis. eur)vklady/úvery (index)
201820172018/172017/162018201720182017201820182017
Banky a pobočky zahraničných bánk
1.Slovenská sporiteľňa, a.s.13 808 33512 673 3439,09,924,123,379,377,7780 595106,0107,8
2.Všeobecná úverová banka, a.s.11 156 40610 081 24110,73,219,418,568,269,9-1 495 57888,291,2
3.Tatra banka, a.s.10 966 78410 059 2669,011,819,118,584,781,91 130 053111,5110,0
4.Československá obchodná banka, a.s.6 123 3665 944 1563,07,110,710,972,074,0108 867101,8108,8
5.Poštová banka, a.s.3 454 3573 563 235-3,10,46,06,581,583,71 065 360144,6170,0
6.UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 23 249 2173 024 3177,4-0,15,75,662,155,1-1 284 12171,768,4
7.Prima banka Slovensko, a.s. 2, 33 087 7873 079 6600,365,75,45,785,886,73 087 787101,1110,3
8.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.2 795 0572 738 4282,16,34,95,090,891,2567 463125,5126,3
9.OTP Banka Slovensko, a.s.1 147 4031 129 6871,6-6,02,02,181,377,522 563102,098,9
10.Privatbanka, a.s.548 127465 26517,85,51,00,975,870,8166 209143,5135,9
11.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.384 433375 9362,34,70,70,781,489,636 034110,3125,3
12.Fio banka, a.s., pobočka292 689204 99842,859,50,50,496,391,8278 4702 058,41 487,0
13.ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.225 140223 8240,61,50,40,489,889,179 716154,8139,9
14.Komerční banka, a.s., pobočka203 550234 130-13,112,70,40,417,921,5-667 44023,428,9
15.Oberbank AG, pobočka54 87857 996-5,415,90,10,119,419,7-215 68320,324,3
Špecializované štátne banky
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.217 187221 097-1,8-8,70,40,439,740,0-69 48875,877,0
Eximbanka SR4 5939 512-51,7-53,90,00,01,32,8-204 4822,27,9
1 Banky začali od roku 2018 účtovať a vykazovať podľa účtovných pravidiel IFRS9, medziročné porovnania nemusia byť presné; 2 Údaj je z výročnej správy banky; 3 Prima banka a Sberbank v auguste 2017 sfúzovali; n – nedostupný údaj; PRAMEŇ: údaje poskytnuté bankami, zostavila TREND Analyses
Správcovské spoločnosti – spravované aktíva slovenských investorov
Správcovská spoločnosťMajetok v otvorených podielových fondoch – NAV (tis. eur) 1Zmena (%)Trhový podiel (%)Majetok investovaný cez IŽP (tis. eur)Podiel majetku investovaného cez IŽP na celkovom majetku (%)
2018201720162018/17201820172018201720182017
Správcovské spoločnosti so sídlom v SR
1.Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.2 022 5872 032 5871 934 756-0,524,124,413 28815 3930,70,8
2.VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.1 662 7321 737 8101 571 571-4,319,820,923 11323 8111,41,4
3.Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol., a.s.1 275 6601 117 655905 48814,115,213,4nn
4.Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.1 176 7651 254 8881 130 598-6,214,015,1nn
5.IAD Investments, správ. spol., a.s.388 262365 370320 6536,34,64,4
Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR
1.KBC Asset Management / ČSOB615 167598 877515 6792,77,37,272 05275 59811,712,6
2.Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. – o.z.612 250559 006432 4949,57,37,3nnnn
3.Generali poisťovňa, a.s. – distribútor140 355157 169152 303-10,71,72,0000,00,0
4.Eurizon Capital, S.A. Luxemburg/VÚB17 8232 8383 811528,00,20,0000,00,0
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses
Správcovské spoločnosti – zisk, rentabilita kapitálu, výnosy a náklady na poplatky a provízie
BankaZisk po zdanení (tis. eur)Zmena (%)Vlastný kapitál (tis. eur)Rentabilita vlastného kapitálu 1 (%)Výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur)Náklady na poplatky a provízie (tis. eur)
201820172018/1720182017201820172018201720182017
1.Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.9 9661 028869,531 32321 35737,84,316 44218 8091 23215 070
2.Prvá penzijná správ. spol. Poštovej banky, správ. spol., a.s.9 2516 96732,811 3229 27189,880,715 68514 8911 5463 656
3.VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.4 4925 494-18,223 22118 73021,434,418 32317 41913 41712 526
4.IAD Investments, správ. spol., a.s.1 7691 32433,65 8874 49934,128,210 0489 1395 9035 563
5.Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.1 2311 403-12,25 2035 37523,324,311 52111 9327 6177 746
1 Pomer zisku po zdanení k priemernej hodnote vlastného kapitálu na začiatku a na konci obdobia