BANKY Extra rýchlym pripomienkovaním prešiel návrh novely zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Banky mali zaplatiť štátu viac už v štvrtom kvartáli tohto roka. Rozšíri sa základ pre výpočet bankového odvodu, okrem korporátnych vkladov sa bude počítať aj z chránených vkladov obyvateľstva. Pri nezmenenej sadzbe 0,4 percenta by to malo štátu priniesť ďalších 27,5 milióna eur. Banky by v poslednom štvrťroku mali odviesť aj mimoriadny odvod 0,1 percenta z toho istého základu, čo by znamenalo ďalších 49,5 milióna eur. Tieto peniaze majú ísť na „podporu rozvojových programov vlády a posilnenie vlastných zdrojov financovania právnických osôb zriadených na podporu zahraničnoobchodných operácií vývozcov a dovozcov“.

Banková daň sa zväčší a rozšíri