Pre väčšinu to bol predaj akcií spoločnosti Visa, no rozdávali si aj iné „darčeky“. Nebyť týchto vplyvov, slovenské banky ako sektor by čelili prepadu zisku o desatinu. Niežeby sa pod Tatrami nesnažili, práve naopak. O klienta bojujú s čoraz väčším vypätím. Akurát ich dobieha ich biznis model založený na prijímaní vkladov a úverovaní, pri ktorom ich hlavné príjmy tvoria čisté úrokové výnosy. A tie sa v prostredí nízkych a stále klesajúcich sadzieb pri úveroch znižujú.

Tohtoročné čísla v bankových výsledovkách ukazujú, že vlani sa im skutočne podarilo iba oddialiť nezvratné. Klesajúce čisté úrokové výnosy im už zo ziskov ukrajujú. Aj keď si vďaka dobrému splácaniu úverov vedia účtovne pomáhať nižšou tvorbou opravných položiek podobne ako vlani. Mali čo kompenzovať, okrem klesajúcich úrokov banky potrápili aj vyššie dane a odvody. Keďže sa zväčšila bilancia bankového sektora, stúpli bankám aj náklady na bankový odvod skoro o desatinu. Koniec koncov celková suma nákladov na bankový odvod, príspevky do Fondu ochrany vkladov a rezolučného fondu spolu s poplatkami za dohľad tvorila až 16 percent zisku pred zdanením.

Nová star

V hodnotení najúspešnejšej Banky roka TREND po dlhšom čase odovzdal cenu inému hráčovi. Titul Banka roka vyfúkla Slovenskej sporiteľni o vlások VÚB banka.

Banka roka: Objavila sa nová supernova, top pozícia sa po rokoch mení

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

Nebolo to len vďaka jej agresívnemu zahryznutiu sa do úverového koláča v retaili. Práve VÚB banka si najviac pomohla jednorazovými vplyvmi a aj tie prispeli k tomu, že získala hlavnú cenu. Vlani pred Vianocami totiž prijala darček v podobe dividend od svojej dcérskej spoločnosti Consumer Finance Holding. Ten jej pomohol aj v hodnotiacich ukazovateľoch. Slovenská sporiteľňa sa môže tešiť z druhého miesta. Medailu za svoju činnosť si zaslúži, najmä v úverovom boji obstála dobre, hoci mu ako najväčší úverový dom bola vystavená najtvrdšie.

Trojkou sa tento rok stala Tatra banka vďaka dlhodobo dobrej kondícii, ktorou neotriasli ani slabšie čísla v biznise.

V tejto chvíli nemožno povedať, či to niektorá z bánk v honbe za novým biznisom najmä v úveroch v retaili neprehnala. A či veľký rast v úverovaní v minulom roku naozaj stál za to. Zadlženosť klientov môže byť v neskorších rokoch pre ich ďalší vývoj kľúčová a naprieč slovenskými bankami veru rovnaká nie je. O tom, že v niektorých skupinách klientov zopár bánk naráža na možnosti svojich klientov, svedčí aj snaha regulátora o obozretné úverovanie, ktorá dostáva aj zákonnú podobu. Vlaňajšia honba za číslami nakoniec už v niektorých prípadoch má aj dozvuky, hoci ich vidno skôr len nenápadne v nižšej tohtoročnej aktivite.

Banka roka: Objavila sa nová supernova, top pozícia sa po rokoch mení

TREND TOP 2017 Zdroj: Maňo Štrauch

TREND pri hodnotení podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch považoval za určujúce zmeny podielov na trhu v úverovaní i pri získavaní zdrojov. Tieto indikátory dopĺňali ukazovatele efektívnosti a ziskovosti. Podobne ako po iné roky zostala významným ukazovateľom kapitálová primeranosť banky, ktorá hovorí o jej vybavenosti vlastnými zdrojmi vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam.

Pripravenosť na zhoršenie úverového portfólia ukazuje Coverage NPL ratio – pomer opravných položiek k hrubým zlyhaným úverom. Do hodnotenia Banka roka vstúpili peňažné ústavy, ktoré v sledovanom období hospodárili so ziskom a banka alebo ich matka mali investičný rating aspoň od jednej z renomovaných ratingových agentúr.

Opité ziskom

VÚB banka musela na titul Banka roka čakať šesť rokov, posledných päť ho s prehľadom získavala Slovenská sporiteľňa. Tromf jej VÚB uchmatla najmä vďaka dvom vplyvom. V ziskových ukazovateľoch jej pomohlo, že si jednorazovo vyplatila dividendy z dcérskej firmy zaoberajúcej sa spotrebným úverovaním, ktoré v nej predchádzajúce štyri roky zadržiavala. Táto pomocná vlna bola mohutná, dividendy robili 128 miliónov eur a banka sa dopracovala aj spolu s Visa balíčkom k rekordnému zisku 265 miliónov eur. Lenže v bodovaní rozhodlo aj jej biznis rozhodnutie využiť príležitosť na preoranie trhu s hypotékami, ktorú vytvorili zákonné zmeny v predčasnom splácaní týchto úverov. Nech to stojí, čo to stojí.

VÚB banka ovplyvnila celý trh, keď zaútočila zbraňou, na ktorú klienti najviac poslúchajú – cenou. Ostatným nezostávalo iné, iba sa prispôsobiť, aj keď tým zrýchlili už beztak zhoršujúci sa trend v čistých úrokových výnosoch. Banke sa súčasne darilo získavať aj vklady, polepšila si najmä podnikovými. VÚB pritom zostala najsilnejšou bankou v ukazovateli Coverage NPL ratio, čo jej zvyklo body pridávať aj v predchádzajúcich ročníkoch.

Druhou najúspešnejšou bankou bola v uplynulom roku Slovenská sporiteľňa. Obvykle máva najlepšie hodnotenia temer vo všetkých ukazovateľoch a aj tentoraz zaostalo jej bodové skóre za prvou VÚB len minimálne. Silná bola jej ziskovosť, efektívnosť i pripravenosť na horšie časy v podobe krytia zlyhaných úverov opravnými položkami či suverénne najsilnejšou kapitálovou primeranosťou, ktorá sa od nej očakáva. Vlani sa však v úverovaní ocitla skôr v defenzíve. Darmo sa aj ona snažila získať novú klientelu a nijako nezaostávala v refinančnom boji pri hypotékach, predsa len to bola ona ako najväčší úverový dom, kto bol vystavený najväčšiemu tlaku na klientov. Sporiteľňa si pritom vlani ešte dokázala temer udržať čisté úrokové príjmy, klesli jej miernejšie ako väčšine konkurentov. I ona okrem „Visa dopingu“ posilnila príjmy jednorazovou operáciou, v jej prípade v podobe predaja POS terminálov novovzniknutej spoločnosti Global Payments za 14,5 milióna eur. Jej čistý zisk dosiahol 212 miliónov eur.

Skvelé čísla dosiahli vlani banky len vďaka vplyvom, ktoré sa nebudú opakovať. Pre väčšinu to bol predaj akcií spoločnosti Visa

Tatra banka, ktorá sa stala treťou najúspešnejšou bankou roka, sa okrem predaja akcií Visa nepotúžila žiadnymi extra príjmami. V trojici najlepších sa banke z rakúskej skupiny Raiffeisen podarilo aj v tomto roku zostať najmä vďaka jej finančnej pozícii, ktorú podčiarkuje silná kapitálová primeranosť a obozretný prístup k ošetreniu zlyhaných úverov. Banka patrila v hodnotenom období k najziskovejším. V celkovom hodnotení jej to pomohlo k tretej priečke napriek tomu, že v biznise netlačila na plyn tak ako jej konkurenti.

Banka roka: Objavila sa nová supernova, top pozícia sa po rokoch mení

Zdroj: Ceny zhotovil Mgr. art. Oliver Leššo

Výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
(TREND’s Annual Award for Outstanding Business Results)
Banka roka 2017 (Bank of the Year 2017)
1. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
2. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
3. Tatra banka, a.s., Bratislava
Banka roka 2016 (Bank of the Year 2016)
1. Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
2. Tatra banka, a.s., Bratislava
3. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Banka roka 2015 (Bank of the Year 2015)
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
2. Tatra banka, a.s., Bratislava
3. Všeobecná úverová banka, a.s,. Bratislava
Banka roka 2014 (Bank of the Year 2014)
1. Slovenská sporiteľňa, a.s., Bratislava
2. Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
3. Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava