Banka roka 2019 – výročná cena TRENDU za mimoriadne podnikateľské výsledky
BankaCelkové skóreZmena trhového podielu na úveroch (percentné body)Zmena trhového podielu na vkladoch 1 (percentné body)Rentabilita kapitálu 2 (%)Prevádzkové náklady/ prevádzkové výnosy (%)Primeranosť vlastných zdrojov (kapitálová primeranosť) 3 (%)Krytie zlyhaných úverov 4 (%)
hodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabodyhodnotabody
2018-172018-1720182017201820172018201720182017
Váha ukazovateľa10%10%15%5%15%5%15%5%15%5%
1.Slovenská sporiteľňa, a.s.6,450,3170,78711,98813,97844,13849,44717,84518,60783,17381,237
2.Všeobecná úverová banka, a.s.6,200,9980,9289,80610,64649,85450,22617,58418,496110,38898,058
3.Tatra banka, a.s.4,80-0,2610,63611,72711,94756,51358,54317,88617,99590,24569,984
4.Československá obchodná banka, a.s.4,700,085-0,2526,9647,73559,09259,68219,43719,958104,10773,255
5.Poštová banka, a.s.4,600,176-0,5317,5657,05349,77546,65817,25317,864100,01675,326
6.Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.4,550,044-0,0243,8623,55248,26754,77420,28817,38388,76462,113
7.Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.2,75-0,242-0,1636,5737,25448,33651,33515,00113,00160,42156,402
8.ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.1,95-0,053-0,0252,5611,80170,05166,48116,38217,06272,91247,091
Do hodnotenia sa kvalifikovalo osem bánk. Vylúčené boli špecializované peňažné ústavy, banky, ktoré v rokoch 2018 alebo 2017 hospodárili so stratou alebo nezverejnili údaje potrebné na hodnotenie. Počet bodov za jednotlivé ukazovatele vychádza z poradia – najlepšia banka podľa daného ukazovateľa získava osem bodov, najhoršia jeden bod. Za najlepšiu sa väčšinou považuje najvyššia hodnota, v prípade pomeru prevádzkových nákladov k prevádzkovým výnosom, naopak, najnižšia. Výsledné skóre je váženým priemerom bodových ziskov pri jednotlivých hodnotených ukazovateľoch podľa uvedených váh. V hodnotení boli použité individuálne údaje podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo IFRS
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavila TREND Analyses