Spoločnosť Arca Investments ukázala po dlhom otáľaní ďalšiu stránku hlbokých finančných problémov, v ktorých sa nachádza. Spoločnosť vykázala za minulý rok veľkú stratu. Pred sebou pritom tlačí astronomický dlh, ktorý sa zakrátko prihlási o slovo. Len jej krátkodobé záväzky totiž presahujú pol miliardy eur.

Z výkazu ziskov a strát akciovej spoločnosti Arca Investments vyplýva, že sa vlani prepadla do straty vo výške viac ako 9,5 milióna eur. V predchádzajúcom roku ešte vykázala zisk 62-tisíc eur. Taký zlý výsledok ako vlani spoločnosť nezaznamenala za posledných desať rokov. Relatívne najťažší bol rok 2015 so stratou vyše 5,3 milióna eur.

Predávali zmenky: Arca Capital ponúkala pekné výnosy.
Neprehliadnite

Arca si platila extra drahých poradcov aj sprostredkovateľov

Arca má v súčasnosti problémy najmä so spomínanými krátkodobými záväzkami. Z jej účtovnej závierky vyplýva, že záväzky splatné do jedného roka sa za rok 2019 vyšplhali na 593,8 milióna eur približne z 450 miliónov eur v predchádzajúcom účtovnom období. Práve do tejto kategórie sa zaraďujú aj záväzky spojené s vydávaním zmeniek. Súčet dlhodobých záväzkov Arca Investments v roku 2019 bol približne 58,28 milióna eur.

Spoločnosť, ktorej šéfuje Rastislav Velič (na snímke), sa teda možno spoliehala na to, že podnikaním vygeneruje dostatočné príjmy a bude schopná záväzky splácať. V minulom roku výrazne zvýšila objem svojich krátkodobých záväzkov  napriek tomu, že už do roku 2019 vstupovala so zadlženosťou vo výške približne 99 percent. Tento ukazovateľ vyjadruje, do akej miery firma financuje svoje aktíva pomocou cudzích zdrojov.

Financovanie biznisu pomocou zmeniek sa zrejme do veľkej miery opieralo o predpoklad, že sa podnikateľské aktivity skupiny nezastavia. Prišla však ekonomická kríza spôsobená pandémiou ochorenia Covid-19 a problémy „finančného žraloka“ vyplávali na povrch. Pozorovatelia už prakticky neveria, že ich dokáže zvládnuť a niekedy svoje záväzky splatí.