Finančné trhy reagujú tento rok na zásadnejšiu zmenu vývoja svetovej ekonomiky. Volatilita na akciovom, ale aj komoditnom trhu je preto vysoká, čo poskytuje množstvo nových investičných príležitostí, ale vytvára rovnako veľa rizík. Je zrejmé, že pokým v ostatných dvoch rokoch sa investori napriek koronakríze pomerne pohodlne viezli na akciovej rely, dnes už musia premýšľať aj o nových produktoch a zmeniť kurz svojich investícií. Čo dnes funguje a na čo by sa mali investori zamerať, naznačujú odborníci zo sveta peňazí.

Radoslav Kasík, Finax  Pandémia, konflikt na Ukrajine a celkovo zhoršujúca sa geopolitická situácia vedú k extrémnej inflácii, ktorú západný svet nezažil viac ako štyri dekády. Vysoký rast cien si pýta utesňovanie menovej politiky centrálnych bánk, teda zvyšovanie úrokov. Situácia však nie je taká jednoduchá, keďže inflácia je viac dielom problémov ponuky a v tomto prípade nemusia tradičné ekonomické teórie fungovať. Výsledkom je, že investori sa v tomto roku zatiaľ nemali kde skryť. Väčšina aktív je od začiatku roka v stratách vrátane akcií a dlhopisov. Zisky si vzhľadom na nedostatok a problémy s dodávkami pripisujú len komodity. S veľkou pravdepodobnosťou sa tento stav natiahne do konca roka. Vysoká inflácia a stále nízke úroky prajú hlavne dlžníkom. Stále platí, že najzaujímavejším aktívom pre dostatočné zhodnotenie a najúčinnejším nástrojom na boj s infláciou sú akcie, i keď ich krátkodobý vývoj môže byť rozkolísaný a patria k nim aj stratové roky. Dlhopisy straty v tomto roku neskorigujú, ale veľkú časť očakávaného zvyšovania úrokov už majú započítanú v cenách a s vyššími výnosmi sa stávajú opäť zaujímavejšími. Komodity si zisky udržia, ale na investície do nich je už dnes neskoro. Za posledné dva roky majú za sebou silný rast a súčasné ceny sú do určitej miery samoregulačné, budú redukovať dopyt a stimulovať ponuku. Naopak, každý pokles je len dlhodobou príležitosťou. Čiže na mojom prístupe sa nič nemení. Investujem pravidelne, gro investícií tvoria akcie a každý výraznejší pokles využívame na väčšie investície, ak to môj rozpočet dovoľuje.