Napadlo mi, čo keby sme si aspoň na jeden deň vymenili svoje roly? Učitelia by si sadli do školských ľavíc, kontrolovali by správny priebeh vyučovania, zatiaľ čo ich štandardnú úlohu by prebrali študenti.

S touto myšlienkou som prišiel za svojimi kamarátmi a spolužiakmi. Mnohí sa nadšene pridali. Dohodli sme sa, že zorganizujeme akciu s názvom Alternatívne vyučovanie.

Ako vhodný dátum sme vybrali piatok šestnásty november, symbolicky deň pred výročím nežnej revolúcie a Dňa študentstva.

Študenti z vyšších tried nášho gymnázia si tak na vlastnej koži vyskúšali, aké je to byť učiteľom. Pripravili si prednášky z oblasti psychológie, manažmentu, astronómie, matematiky, biológie či histórie a odučili celý vyučovací deň v prime, sekunde, tercii a kvarte.

Žiakov zaujali, pretože rozprávali o témach, o ktorých sa inokedy nevyučuje, a štýlom, ktorý ich viac zapojil do vyučovacieho procesu.

Študenti-učitelia zaujali, lebo hovorili o témach, o ktorých sa inokedy nevyučuje

Väčšinu „učiteľského zboru“ tvorili dievčatá. Chalani sa, paradoxne, viac hanbili, a tak z toho radšej vycúvali. Neviním ich z toho.

Postaviť sa pred hŕbu mladších spolužiakov a čakať od nich poslušnosť a porozumenie nie je také jednoduché.

Počas dňa dvadsaťpäť študentov odučilo sedemnásť vyučovacích hodín. Niektorí sami, niektorí vo dvojiciach. Napriek obavám, najmä zo strany učiteľov, dopadla akcia na výbornú.

Väčšina študentov-učiteľov si túto skúsenosť pochvaľovala. Skvalitnili si komunikačné a vysvetľovacie schopnosti, popasovali sa so stresom a ešte sa aj trochu zabavili.

Niektorým to, žiaľ, nevyšlo. Buď si vybrali nezaujímavú tému, alebo sa stretli s nepochopením. No aj takéto situácie do života patria a treba sa s nimi vedieť vyrovnať.

Dotyční to dokázali, a tak sa na mňa nehnevajú, že som ich do toho dotlačil. Myslím si, že všetkým nám to ukázalo, aká náročná je profesia učiteľa. Veď to vyskúšajte aj vy na svojej škole. 

Autor je študentom Gymnázia Hubeného v Bratislave.