Tieto peniaze následne holandský holding použil opäť cez úvery, tentoraz už pre svoje dcérske slovenské eseročky, na kúpu cenných papierov alebo prevody obchodných podielov v slovenských vydavateľstvách. Takto vlani Penta podľa nedávno zverejneného rozhodnutia Protimonopolného úradu (PMÚ) SR „získala nepriamu výlučnú kontrolu“ nad Spoločnosťou 7 Plus, Media Magazínom (je jediným akcionárom spoločnosti Centrum Holdings) a TREND Holdingom, ktorý vydáva aj týždenník TREND.

Protimonopolný úrad celú transakciu posudzoval z pohľadu koncentrácie v oblasti vydávania periodickej tlače, poskytovania informácií na web a inzertného priestoru v tlačených periodikách a na webe. Penta V3 Media Holdingu popri transakčnom poradenstve pri nákupoch podľa PMÚ poskytuje aj strategické poradenstvo. Sumy úverov PMÚ nezverejnil.

„Penta je financujúcim partnerom tejto transakcie, nie je vlastníkom spoločnosti, ktorá kupovala uvedené vydavateľstvá. Holandskú jurisdikciu a transakčnú štruktúru však považujeme za štandardnú,“ reagoval Gabriel Tóth, hovorca Penta Investments, na otázku, prečo takáto schéma pre investíciu.

Ostrovy, Holandsko a únia

Štruktúra, keď podnikateľ mimo Európskej únie (Normanské ostrovy sa považujú za územie mimo EÚ, i keď sú politicky prepojené na Veľkú Britániu) nadobudne cez spoločnosť v Holandsku inú firmu z ďalšieho členského štátu únie, sa všeobecne využíva pri daňovej optimalizácii, ak na reálne zapojenie holandského medzičlánku nie je obchodný dôvod. Holandsko ako členský štát únie uplatňuje voči nečlenom únie veľmi liberálne daňové podmienky.

Okrem iného napríklad nezaťažuje platby za služby smerujúce mimo únie osobitnou daňou. Na Slovensku pri platbách za služby zo SR do daňovo rizikových krajín hrozí od minulého roka zvýšená sadzba zrážkovej dane na úrovni 35 percent.

Zavedenie zvýšenej sadzby a ďalších opatrení proti agresívnemu daňovému plánovaniu označila pred dvomi rokmi zakladajúca partnerka spoločnosti BMB Leitner Renáta Bláhová za „najdôležitejšiu novelu od zavedenia rovnej dane v roku 2004“. Pri zapojení ďalšieho členského štátu únie do obchodného reťazca, ktorý takéto automatické zdanenie nevyužíva, najčastejšie Holandska, sa ale investor zvýšenej dani na Slovensku vyhne.

Horúce schránky

Diskusia o náklonnosti k využívaniu schránkových firiem pri investíciách niektorými finančnými skupinami sa rozprúdila na Slovensku po tom, čo na sociálnej sieti klientom odporúčal Patrik Tkáč, podpredseda predstavenstva J&T Finance Group, využiť pri investovaní do cenných papierov cyperské firmy. Jeho vyjadreniami sa už zaoberá aj Finančná správa. Cyprus neuplatňuje zdaňovanie prevodu obchodných podielov (capital gains). Neplatí to ani v Holandsku, naopak, prevody akcií sa zdaňujú na Slovensku, a to zatiaľ tak u firiem, ako aj fyzických osôb.

Zaujímavosťou je, že aj pri zmene vplyvu v Spoločnosti 7 Plus na strane predávajúceho vystupovali tri (u Media Magazínu dve) holandské eseročky Tilbam Holding I, Tilbam Holding II a Tilbam Holding III. Tie následne predávali cenné papiere slovenským dcéram V3 Media Holdings. V prípade TREND Holdingu boli predávajúcimi tri fyzické osoby.

Neskôr banka

Podľa informácií z rozhodnutia PMÚ sa úver poskytnutý Pentou má považovať len za preklenovací. Neskôr sa má kúpa cenných papierov a podielov prefinancovať cez klasický bankový úver. G. Tóth nadobudnutie firiem cez úver vysvetlil ako bežnú formu akvizície. „V tomto prípade šlo o akvizíciu, na ktorú by bolo časovo náročné získať úverové financovanie z bánk, preto v prvej etape bola financujúcim investorom skupina Penta.“ Dodal, že časť financovania už bola nahradená štandardným bankovým úverom.

Úver sa využíva bežne aj pri kapitálovom vstupe do start-upov. Okrem daňovo priaznivejších podmienok pri úverovaní z krajiny s nižšou daňou, keď sa viac zisku presunie do daňovo priaznivejšej destinácie, je výhodou úveru aj rýchlejší a jednoduchší prístup k vloženým peniazom v prípade exitu. V porovnaní napríklad so znižovaním základného imania.

Podľa informácií v rozhodnutí Penta ako oznamovateľ indikovala záujem neskôr včleniť cieľové spoločnosti do svojho portfólia. Tento zámer potvrdil aj G. Tóth s tým, že termín včlenenia ešte nebol stanovený.

Článok vyšiel v týždenníku TREND pod pôvodným názvom Cezhraničná optimalizácia daní Made by Penta