Dynamik sa od začiatku zameriaval na súkromné projekty, ktoré firmu naučili pracovať efektívne, strážiť si náklady a termíny, pretože každá chyba stojí pri súkromných investoroch veľké peniaze. V. Vikor starší investoval všetky zarobené peniaze späť do firmy a postupne rozširoval biznis o ďalšie segmenty, aby dosiahol čo najväčšiu sebestačnosť.

Tohto prístupu sa držia aj jeho dvaja synovia Vladimír mladší a Dušan, ktorí po otcovi prebrali riadenie firmy. Kým Vladimír sa stal generálnym riaditeľom holdingu, Dušan má na starosti dopravu a logistiku.

Začínali od piky

Vo firme pôsobia už viac ako pätnásť rokov, no do vedenia sa dostali postupne až pred ôsmimi rokmi. Obaja predtým museli prejsť jednotlivými pozíciami a oddeleniami vo firme, keď im otec postupne zveroval zodpovednosť za konkrétne projekty a divízie.

„Chcel som, aby začínali úplne odspodu a vlastnými silami si vybudovali pozíciu v podniku. Ak by som z nich rovno spravil šéfov, nemuselo by to fungovať. Samozrejme, stále som im bol k dispozícii, ak potrebovali poradiť,“ vysvetľuje V. Vikor starší.

Celý proces zaúčania tak trval až desať rokov, počas ktorého synovia pracovali po boku otca. Rozdelenie kompetencií medzi nimi bolo prirodzené. Dušana od malička zaujímali autá a stavebné stroje. Vladimír zase ovládal cudzie jazyky a chodieval preto s otcom na stretnutia s investormi ako tlmočník. Obaja navyše vyštudovali školy so zameraním na stavebníctvo, čím nadviazali na rodinnú tradíciu Vikorovcov.

Samotný proces odovzdania riadenia podniku prebehol podľa V. Vikora staršieho prirodzene. „Približne pred ôsmimi rokmi prišiel ten čas, keď som si povedal , že je načase sa stiahnuť. Videl som, čo v synoch je, a dôveroval som im, keďže prešli mojou výchovou vo firme, ako aj doma,“ vraví. Aj tak to však preňho nebolo jednoduché a ešte približne dva roky po odovzdaní kompetencií bol vo firme aktívny, aby mal prehľad o fungovaní podniku a zároveň mohol odovzdať aj osobné kontakty.

Potom si však uvedomil, že Dynamik nemôže mať dvoch šéfov. Hľadal preto možnosť, kde by sa mohol aj naďalej realizovať. Ako vášnivý poľovník sa rozhodol založiť pri Žarnovici Zveropark, kde môžu návštevníci vidieť takmer tridsať druhov zvierat vrátane losov.

Ako konkurovať zahraničným koncernom? Stavbári z Nitry to vedia aj bez štátnej pomoci

Spoločnosť Dynamik Holding realizuje aj výstavbu novej rezidenčnej štvrte Slnečnice v bratislavskej Petržalke. Zdroj: Dynamik

Hlavné slovo pri investíciách

V. Vikor mladší mal v čase, keď prevzal vedenie podniku, len 28 rokov a určité pochybnosti, či zvládne riadenie firmy. Dôvera z otcovej strany mu však pomohla a celý proces aj vďaka jeho prítomnosti prebehol hladko. Dnes, keď vidí, ako sa generačná výmena v niektorých firmách jeho známych naťahuje a zakladatelia majú problém pustiť svoje deti ku kormidlu, oceňuje otcov prístup. „Keď sa rozhodol, že nám firmu odovzdá, tak to aj skutočne spravil. Zveril nám zodpovednosť, ale zároveň očakával výsledky a spätnú väzbu,“ ozrejmuje V. Vikor mladší.

Aj keď má dnes ich otec už len poradenskú funkciu a vo firme sa vyskytuje len pár dní v týždni, naďalej zostáva predsedom predstavenstva. A ako stopercentný majiteľ firmy si ponechal aj hlavné slovo pri investíciách Dynamik Holdingu v developmente. Nesnaží sa však svoj názor pretláčať nasilu, stavia skôr na svoje skúsenosti.

Vo firme sa nesnažíme rozhodovať emotívne, ale racionálne si veci vydiskutovať
undefined

Pri každom projekte sa všetci traja snažia nájsť kompromis. „Spoločne zvážime celý projekt, jeho lokalitu, rozpočet a potenciál. Viem synom povedať, čo od toho môžu očakávať. Ekonomiku vie napočítať každý, ale skúsenosti sú niečo iné,“ objasňuje V. Vikor starší dôvody, prečo si nechal túto kompetenciu.

Tú už v jednom prípade aj využil, keď sa so synom Vladimírom nezhodli v názore na realizáciu jedného projektu, ktorý navrhol. „Otec ako majiteľ a predseda predstavenstva rozhodol, že do toho nejdeme, a ja som to rešpektoval. Snažíme sa nerozhodovať emotívne, ale racionálne si veci vydiskutovať. Pokiaľ však ide o stavebné zákazky, tam sme v rozhodovaní plne autonómni,“ dopĺňa V. Vikor mladší.

Rodinný aspekt firmy sa podľa neho odráža aj v jednoduchšej organizačnej štruktúre podniku, keď sa ako majitelia priamo podieľajú aj na riadení. Každú zákazku podrobne poznajú, čo im umožňuje rýchlo reagovať a realizovať zmeny.

Nevýhodou podľa generálneho riaditeľa Dynamik Holdingu je zase to, že si viaceré procesy, ako je systém odmeňovania, reportovania či technologické postupy, musia vymyslieť a nastaviť sami. Nadnárodné stavebné koncerny, s ktorými dnes súperia o zákazky, dostávajú tieto procesy už hotové zo svojich centrál. Stavebná spoločnosť preto spolupracuje s poradcami a konzultantmi.

Ako hospodári Dynamik Holding
(mil. €, konsolidované údaje)

Ako konkurovať zahraničným koncernom? Stavbári z Nitry to vedia aj bez štátnej pomoci


PRAMEŇ: Dynamik Holding