Posledného pol roka do polovice júna trval dynamický rast výnosov štátnych dlhopisov, ktorý priviedol 10-ročný americký benchmark až k úrovni 3,5 percenta, najvyššie od roku 2011.

Nemecká „desiatka“ vyletela na osemročné maximum 1,9 percenta. Išlo o reakciu na globálny rast inflačných tlakov na multidekádne maximá a nadväzujúcu nutnú odpoveď centrálnych bánk v podobe sprísňovania menovej politiky cez zastavenie kvantitatívneho uvoľňovania a spustenie cyklu zvyšovania úrokových sadzieb.

Vyššie úrokové sadzby ako dôležitý diskontný faktor a obavy, že udusia ekonomický rast, posúvali valuácie akcií nadol na úrovne dlhodobých priemerov.

Pád cien dlhopisov sa však pred začiatkom prázdnin zastavil a výnosy najmä tých bezpečne vnímaných začínajú klesať, čo signalizuje rastúce obavy trhových hráčov z blížiacej sa recesie na oboch brehoch Atlantického oceána, ktorej pravdepodobnosť zvyšujú aj v ostatných mesiacoch stále slabnúce zverejňované makrodáta.

Zvlášť veľkú nervozitu a útek do dlhopisového bezpečia vzbudzuje energetická kríza v eurozóne s možným zimným nedostatkom plynu a drahou elektrinou. Jednoducho strach z recesie je vyšší ako z inflácie. Koniec koncov, deštrukcia agregátneho dopytu by prirodzene znamenala, že aj inflácia by sa mala spomaliť.

Vskutku, dlhodobé inflačné očakávania začali klesať a konvergujú k dvojpercentným cieľom centrálnych bánk pri pohľade na inflačné swapy a ďalšie indikátory dlhopisových trhov. To vedie k redukcii očakávaní, ako ďaleko by mohli centrálne banky zájsť so zvyšovaním úrokových sadzieb.

Derivátový trh aktuálne nečaká, že sadzby ECB pôjdu výrazne cez 1,25 percenta (a to v júni koketoval aj s dvojpercentnými úrovňami) a v prípade Fedu cez 3,5 percenta (čo je pokles z úrovní okolo štyroch percent v polovici júna). V prípade Spojených štátov sa pritom už kalkuluje s ich znižovaním pred letom 2023.

Nebudeme preto prekvapení, ak dlhopisové výnosy budú v nasledujúcich mesiacoch ďalej klesať, a to aj keď centrálne banky budú pokračovať vo zvyšovaní sadzieb.

Nižšie trhové sadzby by mohli akciám priniesť úľavu. Ak nebudú na Západe fúkať príliš silné ekonomické protivetry, akciové trhy by sa mali odraziť vzhľadom na ich ostatný pokles a stres, ktorý výrazne znížil investorskú expozíciu voči nim pod minimá z finančnej krízy pri započítaní väčšiny negatív do cien.

Je potrebné si pamätať, že akcie predbiehajú reálny ekonomický vývoj. Klesajú ešte pred ekonomickými problémami, no aj sa odrážajú pred plnohodnotným oživením. Existuje teda šanca, že začiatkom leta už najmä v USA mohli dosiahnuť dno.

Stanislav Pánis

Analytik J&T BANKY. Po štúdiu v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie na Fakulte Financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracoval od roku 2006 v oblasti obchodovania a investovania na finančných trhoch. V J&T BANKE pôsobí od roku 2011.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
Ethereum
Neprehliadnite

Spojené štáty urobili rázny krok proti praniu špinavých peňazí v kryptopriestore