V predvolebnej kampani stačí, ak politik identifikuje dostatočne širokú masu ľudí, ktorá má nejaké presvedčenie. Toto presvedčenie začne radikalizovať a polarizovať voči zvyšku spoločnosti, čím sa stavia do pozície vodcu skupiny.

Problémom však je, že ak má skupina politika najprv zaregistrovať a neskôr nasledovať, jeho názory musia byť vychýlené smerom k ráznym a rýchlym riešeniam. Preto politické kampane ponúkajú sľuby, ktorých väčšina je v praxi buď nerealizovateľná, alebo škodlivá. Mnohí politici to vedia už na začiatku, keď svoje sľuby tvoria, no túžba získať moc je silnejšia.

Politická scéna sa následne dostáva pod vplyv extrémistov. Tí budú presadzovať riešenia, ktoré sú celospoločensky škodlivé, no podporujú ich preferencie v rámci skupiny, na ktorú cielia. Príkladom z posledných týždňov môže byť snaha radikálne zvyšovať minimálnu mzdu aj na úkor zamestnanosti či zvyšovať dôchodky na úkor udržateľnosti systému.

V posledných dňoch sa k týmto príkladom pridala aj snaha „reformovať“ zdravotnú starostlivosť. Ak sa reforma robí na základe vízie, odbornosti a pozitívnych komparatívnych skúseností, môže mať šancu na úspech. Ak sa však robí bez diskusie s expertmi, bez ohľadu na prax a iba na základe politických sľubov z predvolebnej kampane, skončí sa blamážou.

Všeobecná zdravotná poisťovňa.
Neprehliadnite

Zisk alebo nezisk? Otázka života a smrti slovenského zdravotníctva

Tá môže mať ekonomický, politický, ale aj zdravotný aspekt. Snaha zničiť konkurenciu na trhu zdravotného poistenia je nepochybne jedným z najväčších zásahov súčasnej vlády do kvality a efektívnosti liečby Slovákov.

Ak sa reforma zbabre, jej následky budú omnoho negatívnejšie, ako si jej populistickí objednávatelia vôbec vedia predstaviť. Doslova sa môže stať, že politika bude zabíjať. Reformovať a posúvať veci dopredu je pritom celospoločenská nutnosť.

Udržateľná a prospešná reforma však musí byť založená na pozitívnej praxi a odbornej vízii. Ak nie je, vznikajú situácie ako posttrumpovská Amerika, ktorá už pol roka po voľbách takmer úplne vymazala reformy či ideologické zámery bývalého prezidenta. Tie boli príliš radikálne a v značnom rozpore so smerovaním krajiny.

Polarizácia politickej scény a jej presadzovanie do praxe ešte nikdy nikomu nepomohli. Aj slovenskú politickú scénu obsadili mnohí radikáli. Ak dostanú priestor rozbiť všetko, čo má nádych nesúladu s ich politickou ideológiou, kvalita života na Slovensku sa môže veľmi rýchlo zhoršiť.

Rozhovor so Zuzanou Dolinkovou, prezidentkou Zväzu ambulantných poskytovateľov, ktorá vstúpila do politickej strany Hlas - SD.
Neprehliadnite

Z. Dolinková z Hlasu-SD: Úvahy o unitárnej zdravotnej poisťovni nie sú namieste