Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet.

Dostatok plynu pre Slovensko sa má zabezpečiť diverzifikáciou dodávok či úsporami

Slovensko sa v prípade úplného zastavenia toku zemného plynu z Ruska musí spoľahnúť na diverzifikáciu dodávok, podzemné zásobníky, ale aj na úspory a podporu obnoviteľných zdrojov energie. Konštatovalo to Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) v materiáli, ktorý prerokovala a vzala na vedomie vláda.

Hlavným zdrojom plynu v prípade prerušenia dodávok z Ruska by mal byť skvapalnený zemný plyn (LNG) dovážaný lodnými tankermi.

„LNG terminály považujeme za jeden z hlavných infraštruktúrnych prvkov, ktorý dokáže v relatívne krátkom čase zmeniť možnosti importu plynu pre krajiny, ktoré majú pobrežie, no vzhľadom na relatívne veľkú prepojenosť plynárenskej infraštruktúry v rámci EÚ aj pre vnútrozemské krajiny,“ uviedol rezort v dokumente Plán zabezpečenia dodávok zemného plynu na územie SR na roky 2023 – 2024.

Trh s LNG však podľa MH SR v súčasnosti čelí limitom na strane produkcie, kde sú celosvetové kapacity obmedzené. „Napriek tomu LNG zostáva jedným z hlavných nástrojov diverzifikácie dodávok plynu a je kľúčové, aby dodávatelia plynu v SR zvyšovali objem plynu z LNG vo svojom portfóliu,“ pripomenul rezort.

Dôležitou infraštruktúrou na bezproblémové zásobovanie plynom sú podzemné zásobníky prevádzkované firmami Nafta, Pozagas a SPP Storage. V súčasnosti je v nich uskladnených 2,1 miliardy kubických metrov plynu. MH SR upozornilo aj na potenciál Slovenska v ťažbe plynu a podporu obnoviteľných zdrojov energie