Na svete je návrh na zmenu vyhlášky, ktorá prikazuje telekomunikačné vedenia v obci umiestňovať pod povrch zeme. FWD.sk na to upozornil Michal Rybárik z košického internetového providera Alternet.

Podľa tohto návrhu povinnosť zakopávať vedenia nemá platiť, ak sa káble umiestňujú „na už existujúce stĺpy, stožiare či iné konštrukcie“.

Návrh na zmenu vyhlášky 532/2002 Z.Z. je súčasťou štúdie vykonateľnosti (na strane 76) k vládnemu projektu na podporu broadbandu v odľahlých oblastiach, ktorý má byť financovaný z eurofondového Operačného programu informatizácia spoločnosti. Štúdiu pre Úrad vlády vypracovali konzultačné spoločnosti KPMG Slovensko a Octigon.

Do akej miery sa Úrad vlády s návrhom konzultantov – vznikol už vlani v auguste – stotožnil a aký bude ďalší postup pri jeho eventuálnom schvaľovaní, FWD.sk zisťuje.

Návrh na zmenu vyhlášky prináša nový element do kauzy vzdušných vedení, za ktoré UPC žaluje dvojicu konkurentov – Digi Slovakia v bratislavskej Petržalke a Rupkki zo Spišskej Novej Vsi – z nekalej súťaže.