S úpravou legislatívy tak, aby sa telekomunikačné vedenia mohli v mestách a dedinách viesť vzduchom na existujúcich stĺpoch a stožiaroch, sa nepočíta. S návrhom na zmenu vyhlášky 532/2002 Z.z., prikazujúcej káble umiestňovať pod povrch zeme, prišli autori štúdie vykonateľnosti pre projekt dotácií pre širokopásmový internet v odľahlých oblastiach. Ten je súčasťou eurofondového Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS).

Ako pre FWD.sk uviedla PR manažérka OPIS-u Zuzana Beňová, úrad vlády, garant broadbandového projektu, neuvažuje o tom, že dá podnet na zmenu vyhlášky. Podľa nej ide čisto o návrh spracovateľa štúdie, ktorým sa sleduje maximalizácia pokrytia a pripojenia domácností broadbandom: „Na druhej strane je potrebné brať do úvahy aj urbanistické hľadisko a hľadisko estetickej kvality životného prostredia v obciach, kde je plánované budovanie širokopásových sietí.“

Vyhláška 532/2002 Z.z. sa pred pár týždňami dostala na pretras v súvislosti so žalobami spoločnosti UPC Broadband Slovakia na svojich konkurentov, Digi Slovakia a Rupkki. Vyčítala im, že vďaka zaveseným káblom získavajú neférovú konkurenčnú výhodu oproti tým providerom, ktorí vedenia v zmysle vyhlášky zakopávajú. Viac o kauze zavesených vedení.

Žiadny posun sa zatiaľ nerysuje ani v broadbandových eurodotáciách. Projekt stojí od začiatku tohto roka, kedy ho stopla Európska komisia pre obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Bruselu nebola jasná stratégia, akou slovenskí úradníci a ich konzultanti zadefinovali oblasti, ktoré môžu žiadať o dotácie (biele a šedé miesta). A tiež, ako je dodržaná zásada technologickej neutrality, keď sa s dotáciami počíta len pre optické a licencované bezdrôtové siete.

Celá vec v súčasnosti stojí na tom, ako Európska komisia vyhodnotí návrhy úradu vlády a rezortu financií na zmeny v projekte. „Výzva vrátane metodiky identifikácie bielych a šedých miest bude zverejnená po schválení notifikácie štátnej pomoci Európskou komisiou,“ uviedla Z. Beňová.

Rokovanie, na ktorom sa notifikácia dohodla, sa pritom konalo 26. februára. Či za zdržanie môžu viac slovenskí, alebo európski úradníci, to z vyjadrení Z. Beňovej zrejmé nie je. Viac o zamrznutých broadbandových eurofondoch.

Vyhláška na zakopávanie káblov sa meniť nebude