Volám preto do Microsoftu, aby mi licenciu deaktivovali a aktivovali na novom počítači. „Nedá sa, OEM licencia je určená len pre počítač, v ktorom ste si softvér zakúpili,“ ozrejmuje mi operátor. Odporujem, operátor sa zlomiť nedá, ale radí, aby som skúsil Asus, ktorý mi Office do starého notebooku nainštaloval. Skúšam Asus a vraciam sa naspäť do Microsoftu: „To sú ich licenčné podmienky,“ vysvetľujú mi v Asuse. Volám do Microsoftu a znovu si vypočujem, ako sa to nedá. Tak odporujem silnejšie ako včera – treba vám poslať písomnú žiadosť, pýtam sa a pripomínam rozhodnutie súdu, podľa ktorého to musí ísť.

Operátorka zrazu mení tón a pýta sa, odkiaľ mám inštalačný súbor a či som si skutočne odinštaloval Office zo starého počítača. Áno, odinštaloval a inštalačný súbor mám z webu Microsoftu. „Nadiktujte mi aktivačný kód, licenciu aktivujeme na novom počítači, ale v budúcnosti pri každom ďalšom prevode licencie bude potrebné robiť telefonickú aktiváciu s operátorom,“ vysvetľuje mi nevýhody prevodu, ktorý ešte pred pár minútami nebol možný.

Použitý OEM Office môžete predať, aj keď Microsoft tvrdí opak

Karta s licenčným kľúčom pre Office H&S 2013 Zdroj: Adam Valček

Súd: Prevádzať môžete, aj keď firma píše niečo iné

Netreba sa preto nechať odradiť zákazníckou podporou Microsoftu a napriek ich odporu trvať na prevode (reaktivácii) licencie na predinštalovaný softvér Windows alebo Office. S odporom sa stretnete pravdepodobne len pri OEM (Original Equipment Manufacturer) licenciách, teda pri softvéri, ktorý vám do počítača nahral výrobca zariadenia (Asus, Acer, Dell, HP a pod.). Pri krabicovej verzii softvéru, takzvanej FPP (Full Package Product), by ďalší prevod softvéru mal byť bezproblémový.

Súdny dvor Európskej únie ešte predvlani posudzoval prípad spoločnosti Oracle, ktorá sa sporila s obchodníkom s použitými licenciami – firmou UsedSoft. Sudcovia sa v tomto prípade postavili na stranu spotrebiteľov, keď rozhodli, že „právo [majiteľa práv k softvéru] na rozširovanie tejto kópie softvéru sa vyčerpá“ po odsúhlasení jeho prvého predaja.

Inak povedané, keď ste si legálne kúpili Windows alebo Office, Microsoft vám po splnení zopár jednoduchých podmienok neskôr nemôže hovoriť komu a za akých podmienok môžete licenciu ďalej predávať. „Z toho vyplýva, že napriek existencii zmluvných ustanovení zakazujúcich ďalší prevod nemôže majiteľ predmetného práva brániť ďalšiemu predaju tejto rozmnoženiny,“ píše sa v rozsudku.

Je pritom jedno, či ste si kúpili krabicovú verziu alebo ste si za Windows zaplatili v cene notebooku, tabletu či počítača. Treba si len ustrážiť, aby ste softvér pred prevodom odinštalovali a prestali používať na starom počítači. Nový majiteľ licencie zároveň musí používať softvér s pôvodnými podmienkami Microsoftu, teda napríklad Office Home & Student musí používať len doma alebo na štúdium.

Rozhoduje čas, cloudový Office preto nepredáte

Keď som písal do Microsoftu už ako novinár TRENDU, slovenská pobočka v stanovisku ani raz nespochybnila, že by zákazníci nemali právo na prevod licencie. Spoločnosť len upozornila, že európsky súd v prípade UsedSoft v skutočnosti nerozhodoval o OEM licenciách, ale o multilicenciách a serverových aplikáciách. To je síce pravda, no závery súdu vo vzťahu k ďalšiemu predaju použitých licencií sú použiteľné aj pre OEM licencie.

Právnik Martin Husovec z think-tanku European Information Society Institute ozrejmuje, že Microsoft sa môže rozsudku vyhnúť, len keby predával časovo limitované licencie. „Vyžaduje sa, aby licencie neboli formulované ako časovo neobmedzené poskytnutie práv za jednorazovú odmenu,“ vraví M. Husovec. Typickým príkladom, kedy sa rozsudok aplikovať nebude, tak bude kancelársky balík z cloudu – Office 365, ktorý si používatelia predplácajú na určitý čas.

Windows 8.1 či spomínaný Office Home & Student 2013 v licenčných podmienkach nemajú riešené, na aké časové obdobie sú poskytnuté. „Ak nie je výslovne časovo obmedzená, je zjavné, že je to licencia bez časového obmedzenia, čo znamená, že rozsudok v prípade UsedSoft je aplikovateľný,“ vysvetľuje M. Husovec. „V takom prípade je klauzula typu ‚not for individual resale‘ v skutočnosti neplatná a spotrebiteľské organizácie môžu Microsoft vyzvať, aby ju odstránil zo svojich licenčných zmlúv,“ dodáva právnik, ktorý sa zaoberá právom duševného vlastníctva.

M. Husovec ponúka aj návod, ako postupovať, keby vám nakoniec na zákazníckej linke neustúpili a odmietli reaktivovať OEM licenciu. „Firma, ktorá spotrebiteľovi tvrdí, že nemôže previesť licenciu, hoci to zo zákona musí byť možné, sa dopúšťa klamlivej obchodnej praktiky,“ vraví právnik. Softvérovú firmu by ste preto mohli žalovať, aby s klamaním prestala a podľa M. Husovca by bolo možná aj žaloba, aby vám licenciu previedli.

Použitý OEM Office môžete predať, aj keď Microsoft tvrdí opak

Krabicová verzia operačného systému Windows Vista Zdroj: SITA/AP

Pri predaji si treba ustrážiť papiere

Microsoft v stanovisku pre TREND.sk ani raz priamo nespochybnil, že by spotrebitelia nemali právo na prevod OEM licencií. Píše, že prípad je zložitý a kým nepadne jasné rozhodnutie súdov, čo a ako treba splniť pri prevode OEM licencií, dovtedy budú spotrebitelia v neistote pri nákupe použitého softvéru. „Jedna vec je istá: ten, kto tvrdí, že získal právo na používanie softvéru, musí predložiť dôkaz o tom, že softvér získal legálne,“ vraví PR špecialista Microsoft Slovensko Martin Noskovič.

Softvérová firma preto odporúča nakupovať licenciu len od svojich distribútorov, no v skutočnosti sa dá legálnosť zdroja vystopovať aj inak. Napríklad slovenský obchodník s použitými licenciami, firma Licence Professional, pri obchodoch spisuje akýsi „rodný list“ licencie. Okrem štítku s produktovým kľúčom sú tam údaje o všetkých predchádzajúcich majiteľoch licencií.

„Toto je transparentná právna reťaz, vďaka ktorej vie kupujúci kedykoľvek zdokladovať pravosť licencií a predávajúci zas právoplatné hospodárenie s licenciami,“ vysvetľuje spoločnosť Licence Professional. Obdobne aj český SWbazar.cz, ktorý sprostredkúva predaj použitého softvéru, požaduje všetky doklady o kúpe, aby sa neskôr dala vystopovať legálnosť prevádzaného softvéru.

Ako predávať použitý softvér

  • Prečítajte si licenčné podmienky a zistite, či je používanie softvéru časovo obmedzené. Keď sa v podmienkach o časovom ohraničení nič nepíše, znamená to, že program môžete používať neobmedzene dlho a tak môžete licenciu ďalej predať alebo previesť.
  • Pred predajom alebo prevodom treba program odinštalovať z počítača, notebooku alebo tabletu, kde bol predinštalovaný. Pokiaľ by sa prišlo na to, že softvér naďalej používate, žaloby od protipirátskych združení môžu hroziť vám a aj kupujúcemu.
  • Keď ste pri kúpe zariadenia nedostali cédečko alebo dévedečko s inštalačnými súbormi programu, záložná kópia sa dá vyžiadať od výrobcu zariadenia. Pri niektorých typoch softvéru sa dajú inštalačné súbory stiahnuť legálne z webu, napríklad Microsoft takto poskytuje k OEM licenciám inštalácie na Office Home & Student 2013, Home & Business 2013 a Office Professional 2013.
  • Keď licenciu predávate alebo prevádzate na inú osobu, spíšte s ňou zmluvu o predaji alebo prevode, kde uvediete dáta o tom, odkiaľ a kedy ste kópiu softvéru získali, a priložíte aj doklady o kúpe zariadenia, v ktorom bol softvér predinštalovaný. Takto bude vystopovateľná legálnosť softvéru.
  • Novému používateľovi treba odovzdať všetku licenčnú dokumentáciu, najmä štítok s produktovým kľúčom, licenčnú zmluvu, prípadne aj cédečko s inštalačným súborom.
  • Pri krabicových verziách softvéru (FPP) odporúča Microsoft spísať zmluvu o prevode alebo predaji, kde bude uvedená špecifikácia prevádzaného softvéru vrátane jeho verzie a jazykovej mutácie.

Stanovisko Microsoft SK k prevodom OEM licencií