Od 1. júna mala pod úrad podpredsedu vlády prejsť doterajšia sekcia informatizácie z Ministerstva financií (MF) SR. Tá v uplynulých rokoch riadila procesy okolo elektronizácie štátnej správy a samosprávy financovanej z prostriedkov miliardového eurofondového programu OPIS. V novom programovacom období (2014-2020) má štát na digitalizáciu z EÚ dostať ďalšiu bezmála miliardu eur.

Podľa zdrojov blízkych týmto pohybom sa však proces prechodu kompetencií a súvisiaceho personálu vymkol spod kontroly. Dvadsiatka ľudí zo sekcie, vrátane sekčného šéfa Pavla Bojňanského a väčšiny vedúcich oddelení, na nové pôsobisko prejsť nechce. Podľa našich zdrojov mali podať výpovede.

TREND.sk kontaktoval ministerstvo financií so žiadosťou o potvrdenie tejto informácie ešte v piatok. Dostal však len vyhýbavú odpoveď: „Zmenu štátnozamestnaneckého pomeru vykonáva služobný úrad MF SR trvalým preložením na základe slobodnej vôle štátneho zamestnanca s jeho písomným súhlasom. V prípade nesúhlasu štátneho zamestnanca s trvalým preložením štátnozamestnanecký pomer končí výpoveďou alebo dohodou. K dnešnému dňu žiaden zamestnanec sekcie informatizácie spoločnosti nepodal výpoveď.“

Ministerstvo ešte dodalo, že celý proces prechodu kompetencií - a tímu - bude ukončený 31. mája 2016. Ďalšie informácie sľúbilo poskytnúť prvého júna.

Aktualizované 1. júna: Ministerstvo potvrdilo, že na úrad podpredsedu vlády zo sekcie informatizácie prechádza 46 ľudí. Ostatní, celkovo 16 zamestnancov, sa rozhodlo pod P. Pellegrinim nepokračovať. Ich mená ani funkcie však zverejniť nechce. Dôvodí, že to nemôže spraviť bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu.

TREND.sk sa pokúšal kontaktovať aj priamo P. Bojňanského, ten však nereagoval. Svoje rozhodnutie nepokračovať v pôsobení u podpredsedu vlády a v štátnej správe vôbec dnes potvrdil pre RTVS, vysvetlil ho pracovnými, rodinnými a zdravotnými dôvodmi.

Podľa zdrojov TRENDU sa mohla pod revoltu úradníkov podpísať osobná skúsenosť s P. Pellegrinim a jeho pracovnými metódami. Podpredseda vlády bol v rokoch 2012-2014 štátnym tajomníkom rezortu financií.

(Staro)nové obsadenie

Kto P. Bojňanského nahradí, zatiaľ nie je jasné. Podľa zdrojov TRENDU môže P. Pellegrini uvažovať napríklad o Denise Žilákovej, ktorá za predchádzajúcej vlády viedla eurofondovú sekciu na ministerstve dopravy. Po odchode Jána Počiatka a presune rezortu pod krídla koaličnej Siete je D. Žiláková „voľná“.

Ďalšou možnosťou je Norbert Molnár, ktorý pôsobil ako vedúci úradu na ministerstve školstva, ale po prechode rezortu do rúk SNS stade taktiež odišiel.

V tíme P. Pellegriniho sa medzičasom objavil Patrik Krauspe, ktorý sa stal vedúcim úradu podpredsedu vlády. P. Krauspe predtým pôsobil ako vedúci kancelárie ministra školstva od čias, kedy túto funkciu zastával práve P. Pellegrini.

Zhodou okolností, tak N. Molnár ako aj P. Krauspe v minulosti pôsobili vo firmách skupiny Danubiatel/Swan, o ktorej sa v branži špekulovalo, že k nej vedú nitky veľkého eurofondového projektu na vybudovanie novej štátnej telekomunikačnej siete.