Vesmír už dávno nie je iba o výskume a objavovaní. Čo presne predstavuje vesmírna ekonomika?

Vesmírny sektor za posledné desaťročia prešiel významným vývojom z čisto výskumnej oblasti smerom k rastúcej ekonomike. Vesmírne technológie sú súčasťou bežného života v doprave, energetike, poľnohospodárstve alebo aj bankovníctve. Rôzne aplikácie a služby nám každodenne pomocou satelitných údajov zabezpečujú navigáciu áut, lodí či lietadiel, umožňujú komunikačné spojenie s odľahlými lokalitami, zabezpečujú monitorovanie dôležitých údajov od životného prostredia a klímy až po kritickú infraštruktúru či poľnohospodárske územia.

Hodnota svetovej vesmírnej ekonomiky je dnes zhruba na úrovni 360 až 370 miliárd eur, pričom rôzne prognózy jej v nadchádzajúcich dekádach predpovedajú dynamický rast blížiaci sa k biliónovej hranici v roku 2040.
M. Brichta

V akom štádiu vývoja je slovenský vesmírny priemysel?

Vesmírny priemysel na Slovensku v posledných rokoch zažíva pomerne dynamický rozvoj. V agentúre SARIO sa mu proaktívne venujeme od roku 2019. Chápali sme jeho rastúcu dôležitosť v rámci modernej znalostnej ekonomiky a zároveň sme videli nevyhnutnosť jeho konsolidácie a komplexného rozvoja pre ďalšie prehĺbenie spolupráce Slovenska s ESA (Európska vesmírna agentúra – pozn. TRENDU) ako aj ďalšími partnermi.

Naším počiatočným cieľom bolo spraviť slovenský vesmírny sektor investične príťažlivým pre zahraničné spoločnosti. Po prvotnom zmapovaní slovenských firiem, ktoré boli v tom čase aktívne, sme sa pustili do rozširovania sektora cez konzultačnú podporu vstupu nových technologických firiem najčastejšie pôsobiacich v elektrotechnike, strojárstve alebo IT.

Michal Brichta, vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.
Zdroj: MARTIN DOMOK
Michal Brichta, vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.

Práve mnohé spoločnosti z týchto oblastí často disponujú zaujímavým know-how využiteľným v mimoriadne prierezovej vesmírnej ekonomike. Spustili sme tiež aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o slovenských vesmírnych firmách a výskumníkoch v zahraničí a budovanie medzinárodných partnerstiev.

Dnes evidujeme približne 40 firiem zapojených do vesmírnej ekonomiky, čo predstavuje takmer dvojnásobok oproti roku 2019. Dominantnými oblasťami sú vývoj a výroba satelitných komponentov a rôzne aplikácie využívajúce satelitné dáta. Počet spoluprác na výskumno-vývojových a biznisových projektoch tiež významne narástol a väčšina má medzinárodný charakter.

Držíme tempo s Európu a celým svetom? Zdá sa, že súperom USA je skôr Čína než Rusko...

Naše skúsenosti s vývojom vesmírneho hardvéru vo výskumnej sfére siahajú do 70. rokov minulého storočia. Sme jednou z krajín, ktorá mala svojho občana na obežnej dráhe. Čo sa však týka ekonomickej roviny, radíme sa medzi novších takzvaných emerging hráčov, keďže náš priemyselný ekosystém sa začal rozvíjať len relatívne nedávno. Potenciál slovenského vesmírneho sektora je však veľký a ešte stále zďaleka nie je naplnený.

Vidíme to na raste záujmu nevesmírnych technologických firiem aj na raste počtu kvalitných projektov, ktoré umožňujú zvyšovať štátne investície do tejto oblasti. Napriek zatiaľ relatívne malej a mladej priemyselnej základni sa nám darí vzbudzovať pomerne veľký záujem zahraničných partnerov na globálnej úrovni.

Na snímke je Michal Brichta, vedúci priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie.
Zdroj: MARTIN DOMOK
Slovenská vesmírna kancelária sa za krátku dobu stala známou značkou v sektore.
M. Brichta

Čo sa týka európskeho vesmírneho ekosystému, ktorého sme aj my súčasťou, ten je jedným z kľúčových globálnych aktérov a disponuje nielen vlastnými kapacitami prístupu do vesmíru, tímom astronautov a vyše dvomi stovkami tisíc odborných pracovníkov, ale aj silnými programami diaľkového pozorovania Zeme a satelitnej navigácie.

Ostatné eventy, ktoré má SARIO na konte, odhalili množstvo talentov. Vynikajú Slováci v niektorých disciplínach?

Od mája 2021 máme ako súčasť projektu Slovenskej vesmírnej kancelárie vytvoreného v spolupráci s ministerstvom školstva výrazne širšie možnosti, čo sa pozitívne odráža aj na množstve realizovaných aktivít a podujatí. Pokiaľ ide o odhaľovanie nových talentov, za kľúčovú považujeme prácu nielen s novými vesmírnymi startupmi, ale aj existujúcimi technologickými firmami.

Pokračujeme v osvedčených aktivitách zameraných na prienik do sektora a zároveň budujeme reťazec podporných aktivít pre startupy, počnúc hackathonmi a generovaním ideí, cez zachytávanie a mentorovanie najperspektívnejších mladých projektov až po pripravovanú štandardnú biznis inkubáciu. Jedným z hlavných článkov tohto reťazca je náš inkubačný program, ktorého prvé kolo sme nedávno úspešne ukončili a už pracujeme na spustení druhého.

Michal Brichta pri podpisovaní dohody o spolupráci s prezidentom francúzskej vesmírnej agentúry CNES Philippom Baptisteom
Zdroj: SARIO
Michal Brichta pri podpisovaní dohody o spolupráci s prezidentom francúzskej vesmírnej agentúry CNES Philippom Baptisteom

Za doterajšie obdobie sa ako najvýraznejšie oblasti vyprofilovali vývoj senzorov a mechatronických komponentov alebo zo softvérového hľadiska využívanie dát diaľkového pozorovania Zeme. Silný potenciál má tiež naša výskumno-vzdelávacia sféra, ktorá sa venuje takým oblastiam ako vývoj vedeckých prístrojov pre vesmírne sondy, skúmanie slnka, vesmírna bezpečnosť alebo cubesaty.

Objavujú sa aj unikátne kompetencie v nových oblastiach, ktoré sa aktuálne iba začínajú formovať a poskytujú tak lepšie možnosti uplatnenia bez rokmi etablovanej konkurencie. Ide napríklad o oblasti ako kybernetická bezpečnosť vo vesmíre a taktiež využívanie umelej inteligencie, technológie blockchain či progresívnych materiálov.

Práve takéto oblasti dávajú nášmu sektoru šancu obsadiť si nové zaujímavé pozície na trhu a zároveň pôsobiť ako prínosný medzinárodný partner. Preto sa na ne v rámci Slovenskej vesmírnej kancelárie aktívne zameriavame.

Xiaomi robot CyberOne
Neprehliadnite

Ruský notebook je kontroverzný a Xiaomi predstavuje vlastného robota

Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň

  • Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
  • Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
  • Menej reklamy na TREND.sk
Objednať predplatné

Máte už predplatné? Prihláste sa