Vývoj se prejavuje v konštrukcii, materiáloch a v použitej elektronike. Moderný kotol na tuhé palivo má vysokú účinnosť a nízke emisie, takže okolité ovzdušie ovplyvňuje len minimálne. V ideálnom prípade vyberajte kotol, ktorý má vyššiu účinnosť ako 90 % a spadá do 5. emisnej triedy.

Pozor na tepelné straty

Ako si vedie nový kotol v porovnaní so starším kotlom, ktorý dosahuje len na 1. alebo 2. emisnú triedu? Rozdiel je nielen v množstve vypúšťaných škodlivín, ale aj v tom, ako efektívne kotol nakladá s palivom. Staršie kotly mávajú aj tretinové straty, pretože nedokážu využiť všetku energiu naloženého paliva. S novým kotlom stačí prikladať menšie množstvo, a aj tak máte doma teplo. Výsledkom je finančná úspora pri nákupe paliva.

Palivo do kotla na želanie

Kotly na tuhé palivo už dávno nie sú len na uhlie alebo na drevo. Čoraz viac stúpa obľuba drevených peliet, ktoré sa lisujú z pilín. Sú to malé valčeky, ktoré umožňujú automatické prikladanie a takmer samočinnú prevádzku kotla. Vďaka tomu sa majiteľ nemusí starať o prikladanie ani o ručné zapálenie. Štart kúrenia a nastavenie teploty môžete ovládať na diaľku – len stlačením tlačidla.

Ktorý kotol je ten pravý?

Na trhu nájdete mnoho typov a modelov. Každej domácnosti bude vyhovovať niečo iné podľa osobných požiadaviek, a preto treba zvážiť všetky varianty.

Ilustračné foto
Zdroj: OPOP
Ilustračné foto

-   Kotol na drevo: Vyžaduje ručné prikladanie a prípravu dreva. Na druhej strane má lacnú prevádzku a využíva palivo z obnoviteľných zdrojov. Pri kúpe dreva sa dá výrazne ušetriť, ak máte možnosť samoťažby alebo si kmene sami narežete.
-   Kotol na uhlie: Môže fungovať automaticky alebo na ručné prikladanie. Výhodou je nízka cena paliva a aj univerzálne použitie niektorých typov. Napríklad kotol H4EKO-U od spoločnosti OPOP dokáže variabilne spaľovať uhlie aj drevo a po doplnení prestavbovej sady funguje aj na pelety.
-   Kotol na pelety: Zo všetkých uvedených možností má najvyšší komfort pri obsluhe a väčšina činností prebieha automaticky. Kým má v zásobníku dosť paliva, kúri samočinne podľa nastavenej teploty. Pri porovnaní s drevom a uhlím je nákupná cena peliet vyššia, stále je však prevádzka výhodnejšia než kúrenie plynom či elektrinou.

Najlepší čas na výmenu kotla

Kotol na pevné palivo môže veľmi dobre nahradiť súčasné plynové kúrenie alebo ho vhodne doplniť. Odborníci odporúčajú mať doma dva zdroje kúrenia, ktoré umožňujú striedanie. Vďaka tomu sa ľahko prispôsobíte aktuálnej situácii na trhu s energiami a palivami. Výhodná môže byť kombinácia zemný plyn a drevo, prípadne pelety.

Ilustračné foto
Zdroj: OPOP
Ilustračné foto

Ideálna možnosť striedania palív je tiež drevo s peletami. Napríklad česká firma OPOP má v ponuke set kotlov, ktoré umožňujú jednoduchý prechod medzi oboma pevnými palivami. Majiteľ sa podľa svojich potrieb rozhoduje, či dá prednosť lacnejšiemu kúreniu (drevom), alebo automatickému chodu kotla (pelety).