Časť diskusie bola o obavách, aby sa nezopakovala situácia z predchádzajúcich rokov. Eurofondový Operačný systém Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa ukázal ako problémový z hľadiska pomalého čerpania ako aj organizačných zdržaní projektov. Čo pre biznis IT firiem, ktoré sa na informatizácii podieľali, nebola vždy dobrá správa.

Nový balík eufondov - prioritná os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra - je momentálne vo štvrtom roku realizácie z celkových siedmich. V polovici jeho životnosti je vyčerpaných sedem percent z celkového objemu zhruba jednej miliardy eur a miera kontrahovania predstavuje 14,5 percenta. A fakt je, že v poslednom roku veľké vládne ítečkové projekty stoja.

Diskusia na valnom zhromaždení zašla ešte ďalej, keď predstavitelia niektorých IT firiem identifikovali dôvod tohto zdržania - našli ho v kritike informatizácie. A jedným z najhlasnejších kritikov je združenie aganžovaných ítečkárov Slovensko.Digital.

Keď informácie o dianí na valnom zhromaždení ITAS-u prenikli na verejnosť, jeden z lídrov Slovensko.Digital, Ján Suchal, na to reagoval facebookovým postom, v ktorom ítečkovým firmám poradil, „ako sa brániť voči Slovensko.Digital.“

Samotný ITAS podľa vyjadrenia vedenia nepovažuje Slovensko.Digital za nepriateľov informatizácie. „Ide nám o spoločnú vec, aby informatizácia zvyšovala úroveň služieb verejnej správy,“ konštatuje pre TREND.sk prezident asociácie Mário Lelovský.

Ani členská základňa ITAS-u nie je úplne zajedno v tom, ako má ich asociácia vstupovať do riešenia otázok okolo informatizácie. „Zástupcovia skupiny firiem, ktorých sa táto problematika dotýka, zastáva názor, aby ITAS zaradil ako svoju hlavnú prioritu aktivity vedúce k realizácii projektov,“ uvádza M. Lelovský.

Podľa neho si však väčšina členov myslí, že ITAS má zachovať neutrálny charakter a viesť - tak ako doteraz - vyslovene odborný dialóg. Ten by mal pokrývať celé spektrum problematiky IT sektoru, vrátane digitalizácie verejnej správy.

V každom prípade, urýchlenie projektov informatizácie si ITAS stanovil ako jednu z najvyšších priorít pre najbližšie obdobie - pri zachovaní princípov Value for Money a Jedenkrát a dosť. Prezídium asociácie preto pripraví akčný plán pre akceleráciu projektov ako aj stratégiu súvisiacej pozitívnej komunikácie.

„Viaceré doteraz realizované úspešné projekty ukazujú, že digitalizácia zlepšuje služby občanom aj efektivitu verejnej správy, napríklad pri výbere daní, preto je nevyhnutné pokračovať v rozvoji eGovernmentu v rámci zodpovedajúcich operačných programov,“ vysvetľuje M. Lelovský.

Čo konkrétne bude akčný plán obsahovať a na čom bude stáť pozitívna komunikácia, bude jasnejšie do mesiaca.

Ide aj o školstvo

Ďalšou silnou témou ITAS-u je úsilie zlepšiť slovenský systém vzdelávania tak, aby školstvo produkovalo absolventov v súlade s potrebami trhu práce a zabezpečilo dostatok ítečkových špecialistov.

„Informatiku dnes študuje šesť percent vysokoškolákov, zatiaľ čo vyše polovica študuje spoločenské vedy. Polovica z nich si po škole nevie nájsť prácu, sú nepoužiteľní, takže končia na úradoch práce, alebo berú prácu stredoškolákom,“ dodáva M. Lelovský.

ITAS má preto podľa záverov valného zhromaždenia vláde tlmočiť požiadavku na podstatné zvýšenie financovania informatických štúdijných odborov ako nevyhnutnú podmienku rozvoja tohto sektora.

Dlhodobé priority IT Asociácie Slovenska

  • Ďalšie posilnenie postavenia ITASu ako reprezentanta IKT firemného sektoru v prospech členov a rozšírenie členskej základne
  • Rozvoj e-Governmentu, spustenie projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s cieľom zvýšiť efektivitu verejnej správy a prístupnosť jej služieb pre občanov a pre podnikateľov pri zachovaní princípov Value for Money a Jedenkrát a dosť
  • Zvýšenie prestíže IKT sektoru a mediálna aktivita
  • Implementácia stratégií Digital Single Market, Smart City a Smart Industry
  • Aktívna spolupráca s podpredsedom vlády pre informatizáciu a investície a Digitálnym lídrom SR Petrom Pellegrinim a s jeho úradom
  • Zmeny v systéme vzdelávania a podpora na IKT zameraných vysokých a stredných škôl, rozbeh projektov IT Akadémia a RSOV II
  • Rozbeh aktivít Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania v spolupráci s Úradom PPVII Komunikácia a spolupráca s partnermi v SR (RÚZ a iné), V4 a EÚ (DigitalEurope)