Dôvod extrémneho záujmu o fotovoltické inštalácie je zrejmý. Na rozdiel od domácností, ktoré majú štátom garantované zastropované ceny energií, mnohé podniky, organizácie či samosprávy vysoké ceny energií ohrozujú priam existenčne, a to napriek čiastočnej finančnej pomoci zo strany štátu. Je teda prirodzené, že hľadajú spôsoby, ako si v tejto situácii pomôcť a vyrobiť si aspoň časť spotrebovanej elektriny vlastnými silami. Fotovoltické zariadenia na strechách sú často jediným technicky aj ekonomicky dostupným spôsobom, ako to dosiahnuť. Technológia v posledných rokoch zaznamenala výrazný progres. Čoraz viac pribúdajú reálne praktické skúsenosti a referenčné príklady projektov vo všetkých oblastiach, vďaka čomu poznateľnosť a rozšírenie technológie v populácii stúpajú.

Ilustračné foto.
Zdroj: Pexels
Ilustračné foto.

Jednoznačne najsilnejším podnetom zvyšujúceho sa dopytu po fotovoltických zariadeniach sú však vysoké ceny elektrickej energie. Tie spôsobili, že ekonomika fotovoltických projektov sa pre investorov výrazne zlepšila. Návratnosť vložených investícií pri fotovoltických zariadeniach realizovaných malými a strednými podnikmi sa podstatne skrátila a aktuálne sa pohybuje medzi štyrmi až šiestimi rokmi. V kombinácii s garantovanou životnosťou fotovoltických panelov (zvyčajne 25 rokov a viac) to pre zákazníkov predstavuje veľmi zaujímavú možnosť, ako si aj v budúcnosti udržať náklady na energie v rozumných hraniciach. Podľa riaditeľa sekcie predaj B2C zákazníkom v SSE Michala Jaloviara mimoriadne vysoký záujem zákazníkov cítiť naprieč všetkými odvetviami priemyslu a služieb, zo všetkých veľkostných zákazníckych kategórií v segmente podnikateľov a fotovoltika tak v súčasnosti dominuje nielen v ponuke riešení z oblasti obnoviteľných zdrojov energií, ale aj v ponuke energeticky efektívnych riešení všeobecne.

Stredoslovenská energetika sa príprave a realizácii fotovoltických projektov intenzívne venuje už niekoľko rokov a v súčasnosti má za sebou takmer dve stovky realizovaných fotovoltických projektov pre zákazníkov zo segmentu malých a stredných podnikov i samospráv. Fotovoltické projekty realizuje SSE komplexne: od prvých nezáväzných poradných konzultácií cez projektovanie, dodávku a montáž technológie, vlastné financovanie až po prípadný výkup elektrickej energie. Viac informácií o fotovoltike pre svoju firmu nájdete na sse.sk/fotovoltika-firmy.

Na čo si dať pri inštalácii fotovoltického zariadenia pozor
 • Stavebno-technický stav strechy
  Fovoltické panely znamenajú pre strechu významné dodatočné zaťaženie. V prípade plochej strechy treba počítať okrem hmotnosti samotných panelov s oceľovou konštrukciou, ktorá zabezpečuje sklon panelov, a takisto s betónovou záťažou, ktorá bráni prevráteniu či „odfúknutiu“ panelov v silnom vetre. Strecha by preto naozaj mala byť „v dobrej kondícii“.
 • Orientácia inštalácie na svetové strany
  Ak to vaše možnosti dovoľujú, smerujte panely na juh. V tom prípade bude platiť, že 10 kWp výkonu fotovoltických panelov zabezpečí, aby striedač na výstupe dodával 10 kW elektrickej energie. Ak sa musia panely orientovať aj na východnú a západnú stranu, pre 10 kW výstup striedača bude potrebné využiť väčšiu plochu/viac panelov (napríklad s výkonom 15 kWp). Takisto treba vedieť, že výkon fotovoltického systému neurčuje výkon panelov, ale výkon striedača.
 • Umiestnenie nehnuteľnosti
  Ak sa budova, ktorej sa fotovoltický projekt týka, nachádza v historickom centre mesta či v pamiatkovej zóne, je pravdepodobné, že stavebný/pamiatkový úrad nepovolí inštaláciu panelov na pohľadových stranách strechy (na ulicu, do námestia).
 • Záruku poskytuje výrobca panelov
  Aktuálne používané fotovoltické panely majú zvyčajne uvádzanú minimálnu životnosť 25 rokov. Na výkon panelov je pritom poskytovaná 20-ročná záruka, na mechanické časti 10-ročná. Záruku neposkytuje dodávateľ alebo zhotoviteľ (hoci prípadné reklamácie rieši zákazník s ním), ale priamo výrobca panelov. Aby ju dokázal poskytovať taký dlhý čas, je dôležité, aby išlo o stabilnú a zabehnutú spoločnosť.   
 • Zabezpečenie v prípade požiaru
  Najnovšia norma hovorí, že fotovoltický systém musí byť vybavený optimizérmi –  odpájačmi, ktoré dokážu nebezpečné napätie fotovoltickej inštalácie rozdeliť a previesť na bezpečnú úroveň tak, aby sa mohol po streche pohybovať zasahujúci hasiaci personál. Uistite sa, že váš projekt fotovoltiky s optimizérmi počíta, aby ste eliminovali zbytočné riziká.