Novinka tisícnásobne zvýši účinnosť fotovoltiky

Štúdia nemeckej Univerzity Martina Luthera tvrdí, že je možné tisícnásobne zvýšiť fotovoltický efekt feroelektrických kryštálov, ak sú tri rôzne materiály pravidelne usporiadané v mriežke. Konkrétne ide o vrstvu titaničitanu bárnatého, titaničitanu strontnatého a titaničitanu vápenatého uložené jedna na druhej.

Solárne panely
Zdroj: Getty Images

Moderné fotovoltické články sú najčastejšie postavené na báze kremíka, ktorý má svoje obmedzenia. Preto sa vedci pustili do skúmania feroelektrických materiálov ako titaničitan bárnatý, čo je oxid vyrobený z bária a titánu. Výraz feroelektrický znamená, že materiál má priestorovo oddelené kladné a záporné náboje. Oddelenie nábojov vedie k asymetrickej štruktúre, ktorá umožňuje generovať elektrickú energiu zo svetla.

Na rozdiel od kremíka v tomto prípade nie sú potrebné žiadne pozitívne a negatívne nabité vrstvy a výroba takéhoto solárneho panelu je oveľa jednoduchšia. Sám titaničitan bárnatý však neabsorbuje veľa svetla a vytvára pomerne málo fotoprúdu, preto sa musí kombinovať s dvoma ďalšími paraelektrickými (nepolárnymi) materiálmi.

Zničený ruský tank
Neprehliadnite

Invázia ako dopravná zápcha či krádež traktorov. 8 technologických momentov z vojny na Ukrajine