Termínov na spustenie eurofondových dotácií pre budovanie sietí na širokopásmový internet v odľahlých regiónoch bolo viacero. Hovorilo sa o novembri, potom o januári. Je február a stále nič.

Ako ukazuje aj stránka garanta projektu, Úradu vlády, kde posledný zápis pridali 11. decembra, niekde niečo zamrzlo. Jedno je isté – nesúvisí to s počasím.

Čo na vládnom webe chýba, je info o stretnutí ľudí z ÚV a ministerstva financií s kolegami z Európskej komisie, ktoré sa uskutočnilo 14. decembra v Bruseli.

Debatovalo sa na ňom o eurofondovom Operačnom programe informatizácia spoločnosti, z ktorého má byť vidiecky broadband financovaný sumou 113 miliónov eur.

Ako sa píše v zápisnici, ktorú má Fwd.sk/eTrend.sk k dispozícii, úradníci komisie sa zaujímali, či sú internetové dotácie v súlade s pravidlami štátnej pomoci.

Výsledkom diskusie bolo, slovenský úrad vlády – aby rozptýlil obavy – poskytne komisii nasledovné vysvetlenia:

  • Aká je stratégia, ktorou boli stanovené kritériá pre výber oblastí, ktoré môžu žiadať o eurofondy (biele a šedé miesta)
  • Či a ako bola táto stratégia konzultovaná s regulátorom (Telekomunikačným úradom SR) a trhovými hráčmi (operátormi a providermi)
  • Ako je vylúčenie satelitnej a 3G mobilnej infraštruktúry v súlade so zásadou technologickej neutrality
  • Ako požiadavka na minimálnu rýchlosť pripojenia [jeden megabit za sekundu] súhlasí s potrebami používateľov

Preložené do ľudskej reči

Komisia akoby naznačovala obavy, že poskytnutím eurofondových dotácií môže dôjsť k ohrozeniu konkurencie.

O možnej kolízii s investíciami internetových providerov už Fwd.sk/eTrend.sk písal. Pravidlá eurofondového programu, navrhnuté spracovateľmi štúdie vykonateľnosti (firmou KPMG), umožňujú prideliť dotáciu aj v oblastiach, kde pôsobia menší lokálni Wifi provideri. Dotovaní hráči – s podporovanou technológiou Wimax alebo optikou – by potom oproti nedotovanej Wifi konkurencii mohli byť vo výhode.

Mimochodom, systém hodnotenia, čo je a čo nie je biele, respektíve šedé miesto, stále nie je veľmi dotiahnutý. Jedným z pokusov je databáza broadbandu Výskumného ústavu spojov, no tá je stále vo vývoji, takže nie je úplná.

Dôvod, prečo sa v dotačnom projekte prehliada Wifi, je, že jedna z najrozšírenejších technológií pripojenia do internetu podľa konzultantov nie je broadband. Podľa ich mienky nedosahuje požadované kvalitatívne parametre, najmä stabilnú megabitovú rýchlosť pripojenia.

Fakt je, že v zápisnici z bruselského stretnutia sa Wifi priamo nespomína. Píše sa v nej o mobilných 3G sieťach a o satelitoch, ktoré sa podľa štúdie vykonateľnosti takisto nepovažujú za broadband.

Čo ďalej

Až potom, ako Úrad vlády tieto otázky k spokojnosti úradníkov z Európskej komisie zodpovie, bude môcť vypísať výzvu na predkladanie projektov na výstavbu dotovaných internetových sietí.

Kedy to bude? Ako referuje manažérka pre informovanosť a publicitu Michaela Sabolová, na Úrade vlády očakávajú, že celá vec sa vyrieši na ďalšom pracovnom stretnutí v druhej polovici februára.

Otvorenie nových otázok Úrad vlády zaskočilo. Podľa M. Sabolovej do Bruselu priebežne posielali výstupy štúdie vykonateľnosti, ktorá sa k projektu vidieckych eurofondov pripravovala: „Európska komisia nás nikdy neupozornila, že by mohlo ísť o poskytnutie štátnej pomoci.“