„Pomocou robotickej automatizácie procesov dokážeme pomer rutinnej a kreatívnej práce otočiť,“ hovorí Ivo Kovačič, odborník spoločnosti  Atos.

Čo si má človek predstaviť pod pojmom robotická automatizácia procesov?

Označenie robotická a procesná automatizácia procesov (RPA) možno zvádza na predstavu akejsi výrobnej haly. V tomto prípade však ide výlučne o softvérovú záležitosť. Podstata je tá istá - kým v halách roboty nahrádzajú manuálnu, opakujúcu sa činnosť, v prípade RPA softvér odbremení ľudí od repetitívnych činností za počítačom.

Ako to vyzerá v praxi?

Atos pripravoval takéto riešenie pre firmu, ktorá požičiavala autá a predávala ich na lízing. Išlo o austrálsku spoločnosť, takže podľa miestnych zákonov niesla objektívnu zodpovednosť za priestupky, ktorých sa vodiči dopustili. V tomto konkrétnom prípade museli jej zamestnanci napríklad denne riešiť približne 80 pokút za parkovanie. Pre firmu to znamenalo všetky podania vytriediť, osloviť používateľov, preniesť pokutu, vybrať jej plnenie, vybaviť vec s úradmi a odsledovať si zaplatenie. To je práca, ktorá by si vyžadovala niekoľko zamestnancov na plný úväzok, hoci proces je v každom prípade opakovateľný - čiže ideálny scenár pre automatizáciu. 

Čo na automatizáciu procesov potrebujeme?

Na to, aby sme dokázali zautomatizovať proces, nám v podstate stačí poznať jeho popis a mať dostatok digitalizovaných dát. Otázkou v tomto prípade skôr je, pre ktoré firmy je RPA atraktívna. Ak má mať automatizácia procesov ekonomický zmysel, potrebujeme dostatočný objem štandardizovanej a rutinnej práce. Z praxe možno povedať, že ide o riešenie, po ktorom najčastejšie siahajú väčšie podniky, globálne korporácie, či lokálne centrá zdieľaných služieb. V týchto prípadoch sa mnohé procesy kumulujú a existuje veľký tlak na ich štandardizáciu a efektívnosť, čo sú dobré predpoklady na automatizáciu.

Aký je postup?

V prvom rade treba vziať do úvahy objem automatizovateľnej práce. Dôležitý je pritom i charakter podniku - neplatí, že veľkosť je jediný rozhodujúci faktor. Existujú napríklad priemyselné giganty, kde väčšina pracovnej sily je vo výrobe a tej administratívnej automatizovanej práce nie je až tak veľa, aby sa firme nasadenie technologických riešení vyplatilo. Ak prepočty ukážu ekonomickú relevanciu, firmy ako Atos identifikujú vhodné procesy, vytvorí sa pilotný projekt, riešenie sa skúša na konkrétnych príkladoch. Automatizácia, o ktorej hovoríme, je sama o sebe nepretržitým procesom vylepšení a porovnávania s očakávaniami.

Čo môžu firmy od automatizácie procesov očakávať?

Robotická a procesná automatizácia procesov firmám umožní obrátiť pomer rutinnej a kreatívnej práce. Ak dnes máme pracovníkov, ktorí 80 percent času trávia opakujúcimi sa činnosťami, po zavedení našich riešení to je už len napríklad 20 percent. Zvyšok potenciálu sa uvoľní na kreativitu, obsluhu zákazníkov a podobné činnosti, ktoré sú pre firmy pridanou hodnotou. Veľké korporácie dlhé roky znižovali náklady na ľudskú prácu outsourcingom do krajín s nízkou cenou práce. Vďaka RPA sa situácia obracia, efektívnejším sa stáva rutinné procesy automatizovať a využívať kvalifikovanú prácu doma. Na rozdiel od outsourcovanej pracovnej sily je navyše práca softvéru stopercentne a jasne auditovateľná.

Prečo je Atos vhodnou firmou na RPA?

Najsilnejším argumentom, prečo pracovať s firmou ako je Atos, je potenciálny rozsah riešenej úlohy. Nástrojov v oblasti RPA je niekoľko, my ich sami používame a máme na ne certifikovaných odborníkov. Využitie nástrojov na automatizáciu procesu alebo jeho časti je však len prvý krok. V skutočnosti firmy, ktoré s automatizáciou procesov začnú, často zistia, že môžu automatizovať procesy cez viacerých používateľov, využívať rozhodovacie kritéria a podobne. To si vyžaduje dodatočné zručnosti i komponenty. My máme k dispozícii ľudí, ktorí sú schopní programovať, integrovať a vytvoriť tak kompletné riešenie. Hoci jeho súčasťou sú konkrétne produkty, dokážeme doň vniesť nezávislosť, integráciu a prispôsobenie potrebám konkrétnej firmy.