Vládny projekt na podporu širokopásmového internetu (broadbandu) v odľahlých oblastiach Slovenska „má schopnosť výrazne pomôcť, ale aj výrazne poškodiť“. Píše sa to v liste, ktorý Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) poslala do Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorý tento projekt zastrešuje.

Broadbandový projekt, financovaný z eurofondového Operačného programu informatizácia spoločnosti (ako jeho tretia prioritná os), má podľa ALPI viacero slabých miest. „Bolo by mimoriadne ironické a cynické, ak by eurofondová podpora internetizácie likvidovala prácu a existenciu ľudí, ktorí internetizáciu regiónu vykonávajú už roky - a to bez spotreby akýchkoľvek verejných zdrojov,“ píše v liste prezident ALPI Michal Rybárik.

Jedným z hlavných problémov je podľa asociácie to, že pripravovanú optickú sieť NASES-u, ktorá do odľahlých obcí, takzvaných bielych miest, privedie internetovú konektivitu, nebudú môcť využívať provideri, ktorí zákazníkov pripájajú pomocou technológie WiFi.

  • Viac o averzii NASES-u voči WiFi si môžete prečítať tu.

M. Rybárik v liste pre Národnú agentúru odmieta jej záver, že WiFi predstavuje úzke hrdlo a negarantuje dostatočnú kvalitu poskytovaných služieb, lebo využíva voľné frekvenčné pásmo, v ktorom sa provideri navzájom rušia. To, že cez WiFi vo voľnom pásme sa nedá poskytovať broadband, považuje za mýtus.

Podľa neho to dokazujú desaťtisíce prípojok, ktoré prevádzkujú členovia ALPI: „Ak by technológia nebola použiteľná, zákazníci a poskytovatelia by ju opustili.“ Dodáva, že pri použití WiFi v obciach, ktoré sú od seba vzdialené, oddelené terénnymi prekážkami a slabo internetizované, sa výrazne redukuje problém s rušením, ktorý je typický pre väčšie mestá.

  • Viac o biznise a význame lokálnych providerov si môžete prečítať tu.

Generálny riaditeľ Národnej agentúry Branislav Máčaj opakuje argument, že WiFi nespĺňa kvalitatívne požiadavky na to, aby sa kvalifikoval ako broadband. Tvrdí, že lokálnych WiFi providerov vládny projekt z bielych obcí nevytláča: „Iba ak by prišli provideri, ktorí by za porovnateľnú cenu poskytli kvalitnejšie služby.“

Bez výberového konania

ALPI tiež kritizuje zámer Národnej agentúry pripájať novovybudované trasy priamo k infraštruktúre kostrových operátorov - najmä Slovak Telekomu (na jeho sieť sa majú pripojiť dve tretiny trás). Asociácia upozorňuje, že provideri, ktorí sa budú chcieť dostať do bielych miest, budú odkázaný na služby tohto operátora, navyše agentúrou zvoleného bez výberového konania.

Asociácia navrhuje, aby sa optické trasy siete NASES-u ukončovali v neutrálnom bode, kde do nej budú môcť pripojiť za rovnakých podmienok všetci provideri, ktoré o to prejavia záujem. „Tento návrh nevyžaduje oproti súčasnému stavu projektu významnú technickú ani ekonomickú zmenu,“ domnieva sa M. Rybárik.

ALPI sa takisto zamýšľa nad dlhodobou udržateľnosťou vládneho projektu. Vychádza z predpokladu NASES-u, že prevádzka novej siete bude stáť ročne 6,6 milióna eur a informácie, že v plánovaných lokalitách žije 300-tisíc ľudí.

Ak by provideri vďaka sieti NASES-u pripojili tretinu domácností v pokrytých bielych miestach, príspevok na jej prevádzkové náklady by predstavoval 18,30 eur mesačne na každú prípojku. „A to sme ešte nezískali ani cent na poslednú míľu, na prechod sieťou národného operátora, na zahraničnú konektivitu, na réžijné náklady a maržu - v podstate na všetky položky, ktoré provider bežne platí,“ dodáva M. Rybárik. Akceptovateľná koncová cena vidieckeho internetu sa pritom podľa neho pohybuje v rozsahu desať až pätnásť eur za mesiac.

  • Celý list ALPI adresovaný Národnej agentúry si môžete stiahnuť a prečítať tu.

B. Máčaj označuje avizované prevádzkové náklady za orientačné. A podľa neho v agentúre vnímajú reakcie operátorov, že odhad nákladov na správu siete, ktorú NASES plánuje outsourcovať, je „premrštená“.

Budúca podoba prevádzkového modelu má podľa B. Máčaja vzísť zo spolupráce s operátormi. Vo vytvorenej pracovnej skupine však zatiaľ pôsobia len zástupcovia veľkých telekomov - ST, Orangeu, O2, Energotelu, Slovanetu, Swanu a ŽSR.

Možno je načase, aby do nej svojich zástupcov poslali aj lokálni provideri.

Foto na titulke - Flickr.com