IT oddelenia majú v dnešnej dobe priamy vplyv na celkový úspech podniku. Musia vedieť nielen zabezpečiť spoľahlivú prevádzku podnikového IT systému, ale najmä pružne reagovať na požiadavky z iných oddelení.

Spoločnosť K-system, výrobca žalúzií a tieniacej techniky, kladie dôraz na využitie inovácií a moderných technológií vo výrobnom procese. Spoľahlivé IT je toho samozrejmou súčasťou.

Lepšie riešenie za porovnateľné náklady

„Dostali sme sa do situácie, kedy nám existujúce riešenie nepostačovalo. Ako najlogickejšia sa javila investícia do novej infraštruktúry, ktorá však po rokoch stratí na hodnote a nie je ľahké ju prispôsobovať meniacim sa požiadavkám. Zároveň sme hľadali spôsob pre automatizáciu a odstránenie rutinných IT činností, ktoré nie sú súčasťou výrobného a obchodného procesu,“ objasňuje Ľubomír Repiský, IT manažér spoločnosti K-system.

„Preto sme sa začali pohrávať s myšlienkou, že sa zbavíme vlastnej serverovne a začneme využívať cloudové služby. Nášmu rozhodnutiu pomohla komplexná analýza a skúšobná prevádzka. Nasimulovali sme fungovanie našich systémov v GAMO Cloud, ktoré sa ukázalo ako výkonné a spoľahlivé. Dokonca aj náklady za tieto služby sa približujú nákladom, ktoré by sme dosiahli pri vlastnej infraštruktúre v horizonte štyroch rokov a navyše s pridanou hodnotou pružnosti a garancie dostupnosti služieb,“ vysvetľuje Ľubomír Repiský.

Zmeniť zaužívaný spôsob prístupu k informačným technológiám? To chce ľudí, ktorí sa neboja zásadných rozhodnutí a majú schopnosť využiť potenciál služieb cloud computingu na prevádzku IT v prospech firmy.

Infraštruktúra K-system sa presunula do cloudu na báze technológií VMware.

Výsledkom je plne funkčný systém – riešenie v GAMO Cloud, ktoré kombinuje služby verejného cloudu spolu s privátnym cloudom a umožňuje využiť technológiu VDI.
Z cloudu bežia nielen všetky servery, ale riadia sa aj výrobné linky. Na približne 90 virtuálnych desktopoch (VDI) pracujú aj dizajnéri využívajúci 3D výkon akcelerovaný z cloudu.

Virtuálne desktopy poskytujú množstvo výhod. Nezáleží na tom, či sa používa desktop, notebook, tenký klient, či sa používateľ nachádza v kancelárii alebo na cestách. So službou Desktop as a Service sú aktuálne dáta vždy dostupné prakticky odkiaľkoľvek, kde je prístup na internet. K dispozícii sú tak aj staršie informačné systémy, ktoré natívne nepodporujú vzdialený prístup.

Konštruktéri a grafici môžu využívať grafické rozhranie pre CAD aplikácie aj na desktopoch, ktoré nemajú výkon drahých pracovných staníc.

Na predajných štúdiách je k dispozícii riešenie, ktoré poskytne obchodníkom prístup ku všetkým IS a možnosť prezentovať grafické návrhy aj na menej výkonných počítačoch alebo tabletoch.

Cloud computing šetrí čas nielen IT oddeleniu

Vďaka prechodu IT systémov a aplikácií do GAMO Cloud a využívaniu VDI desktopov sa výrazne znížil počet zásahov realizovaných IT oddelením. „Pracovníci nezaznamenali žiadny diskomfort pri práci s novým prostredím. Vytvorenie ,„nového PC práve prijatému zamestnancovi trvá len chvíľu a k dispozícii sú aj takmer okamžité zmeny v aplikáciách pre všetkých používateľov,“ dodáva na záver Ľubomír Repiský.

Namiesto riešenia prevádzkových problémov tak IT oddelenie venuje ušetrený čas zavádzaniu noviniek a požiadaviek pre iné oddelenia. To všetko s cieľom zefektívniť výrobný a obchodný proces v spoločnosti K-system.

Firemné dáta sú stále v bezpečí a dokonale chránené. Sú uložené v dátovom centre s garantovanou dostupnosťou služieb a fyzickou ochranou.

Prínosy GAMO Cloud:
  • Minimálne vstupné investície
  • Optimalizácia a riadenie prevádzkových nákladov na IT
  • Garancia dostupnosti IT systémov na min. 99,97 %
  • Bezpečný prístup k podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek
  • Grafické rozhranie aj na zariadeniach so slabším výkonom
  • Predchádzanie prípadnej strate dát prostredníctvom služieb Backup as a Service v cloude s geo-redundanciou údajov do K-system

Úroveň a flexibilitu riešenia GAMO Cloud si môžete zadarmo vyskúšať prostredníctvom testovacej prevádzky. Viac informácií o možnostiach cloudového riešenia pre vašu firmu, prípadne nezáväznú bezplatnú konzultáciu, poskytneme na https://www.gamo.sk/prvy-cloud-projekt

Ako to vyzerá, keď celá firma prejde do cloudu?