Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nadviazalo spoluprácu so spoločnosťou Slovnaft. Predmetom kooperácie bude predovšetkým koordinácia postupu v oblasti zamestnanosti, infraštruktúry, zvyšovania kvality života ľudí a ochrany životného prostredia.

„Sú to oblasti, kde sú samosprávy a výrobné podniky odkázané na hľadanie spoločných riešení. Vidím v tomto dialógu veľmi užitočné partnerstvo s úžitkom nielen pre samosprávy, ale aj pre celú krajinu," uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

testovanie celoplošné skríning
Neprehliadnite

Rezervačný systém, ktorý poskytlo ZMOS, využilo takmer 350-tisíc ľudí

Výkonný riaditeľ rafinérsko-petrochemickej spoločnosti Marek Senkovič zdôrazňuje záujem byť súčasťou širšej komunitnej a samosprávnej diskusie, z ktorej vzídu zaujímavé nápady a dobré rozhodnutia. „Určite podporíme ZMOS pri realizácii projektov, ktoré sa týkajú skvalitňovania života ľudí, napr. v oblasti vzdelávania, umenia, športu či životného prostredia. Tieto oblasti sú prioritné aj v rámci našich grantových schém," potvrdil Senkovič.

Zvýraznil fakt, že práve samosprávy sú jedným z najvýznamnejších partnerov pre podnikateľské subjekty. „Neovplyvňujú len výšku a úspešnosť výberu miestnych daní, ale ich rozdelením ovplyvňujú kvalitu a udržateľnosť života v jednotlivých regiónoch. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli pre spoluprácu so ZMOS," dodal. Jednou z možností rozvoja partnerstva je aj obchodná spolupráca, ktorá by sa týkala najmä oblasti pohonných hmôt pre jednotlivé samosprávy a ich organizačné zložky.