Po rozsiahlom prieskume, ktorý zorganizovala Európska komisia, analytici predpokladajú, že striedaniu času definitívne odzvoní. Podľa portálu Euractiv.sk by sa v prípade jeho zrušenia členské krajiny rozhodovali, či si ponechajú zimný alebo letný čas, časové pásma sa však meniť nebudú.

Ak sa štáty rozhodnú ponechať si zimný čas, mal by sa s najväčšou pravdepodobnosťou naposledy zmeniť 28. októbra 2018 (čas by sa posunul o tretej v noci o hodinu späť). Ak si budú chcieť ponechať letný, menil by sa na jar 2019.

Samotný prieskum trval mesiac a pol, zúčastnilo sa ho až 4,6 milióna ľudí, čo je absolútny rekord Európskej komisie – druhú najväčšiu online účasť mal prieskum s približne 550-tisíc zapojenými ľuďmi.

V prieskume k striedaniu zimného a letného času sa podľa nemeckých novín Westfalenpost za zrušenie vyslovilo 80 percent ľudí, denník však zdôrazňuje, že nejde o oficiálnu informáciu. Opiera sa o dobre informované zdroje z Bruselu.

Samotní predstavitelia eurokomisie pripomínajú, že veľký prieskum nebol referendom, čím naznačujú, že Európsky parlament sa ním nemusí riadiť. Podobná situácia sa vyskytla napríklad v Nemecku, kde je za zrušenie striedania času 73 percent obyvateľov, no nemecký parlament hlasoval proti nemu.

Medzi najsilnejšie argumenty za zrušenie patrí okrem neochoty ľudí posúvať si čas na hodinách aj zdravotné riziko, ktoré má striedanie časov za následok. Spôsobuje poruchy spánku či stratu chuti do jedla.

Naopak, najsilnejším argumentom za zachovanie súčasného stavu sú energetické úspory. Nie je však dokázané, že by boli dôsledkom striedania času.