Stredoškoláci, vysokoškoláci, ale aj učitelia na základných a stredných školách majú možnosť bezplatne získať medzinárodne uznávaný certifikát. Vďaka novým vedomostiam zvýšia svoju digitálnu gramotnosť. Aj v roku 2021 pokračuje národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie s aktivitou, vďaka ktorej sú medzinárodné certifikáty ECDL (European Computer Driving Licence) dostupné na Slovensku. Informuje o tom Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR na svojom webe.

Angličtina s Janou Ďateľovou zo ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku v triede aj cez internet.
Neprehliadnite

Ministerstvo školstva bude učiteľom poskytovať navýšenie dátových služieb do 30. júna

Medzi učebné materiály jednotlivých modulov vzdelávania patria základy práce s počítačom, spracovanie textu, tabuľkový kalkulátor, používanie databáz, prezentácia, základy práce online, práca s obrázkami a grafikou a bezpečnosť pri využívaní informačno-komunikačných technológií. Stredoškoláci, vysokoškoláci a učitelia si môžu vybrať štyri z nich a získať tak bezplatne medzinárodný certifikát ECDL. Cieľom aktivity je umožniť študentom a pedagógom nielen využívať základné informačné technológie, ale svoje znalosti aj porovnať s medzinárodným štandardom a doložiť rešpektovaným dokladom.

Testy pre moduly certifikátu ECDL sú pripravené tak, že overujú základné počítačové, ako aj informatické zručnosti žiadateľov o tento certifikát. „Tu vidíme dôvod, prečo by sa certifikát mal stať súčasťou stredoškolského vzdelania. Projekt IT Akadémia poskytuje možnosť získať tento certifikát v poslednom roku projektu bezplatne aj učiteľom základných škôl," dodala Gabriela Andrejková, garantka aktivity pre stredné a základné školy.