Portál Profesia.sk zanalyzoval 39 072 aktívnych životopisov žien, pričom materská dovolenka bola spomenutá v približne dvoch percentách prípadov. Analýza ukázala len mierne rozdiely medzi matkami, ktoré majú maximálne maturitu a tými, ktoré majú aspoň vyššie odborné vzdelanie.

Matky, ktoré mali dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie, reagovali častejšie na pozície ekonómok a asistentiek riaditeľa, tie s nižším vzdelaním mali v prvej desiatke namiesto uvedených dvoch povolaní operátorku strojov a upratovačku.

„Analýza tiež ukázala rozdiely v priemernom veku, v ktorom ženy odchádzajú na materskú dovolenku. Ženy, ktoré majú maximálne maturitu, odchádzajú na túto „dovolenku“ v priemernom veku 26,88 roka. Ženy, ktoré dosiahli minimálne vyššie odborné vzdelanie, odchádzajú v priemere o takmer tri roky neskôr,“ uviedla Nikola Richterová z Profesie.

Len necelá desatina žien s vyšším vzdelaním má dieťa do 24 rokov. Skúsenosť s materstvom do 24 rokov má z databázy portálu 44 percent žien, ktoré majú maximálne maturitu. Oproti nim je iba 9 percent žien, ktoré majú aspoň nadstavbu a mali dieťa do tohto veku.

Najväčšia časť žien s vyšším vzdelaním mala dieťa vo veku 25 až 29 rokov. V prípade žien s nižším vzdelaním to bol vek 20 až 24 rokov.