Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, pozemok je potrebné vyrovnať a pripraviť pre investora.

Odmietli len deviati

Podľa jeho slov viac ako 80 percent zmlúv o výkupe pozemkov s ornou pôdou uzavreli s ich vlastníkmi dobrovoľne a rýchlo. Zmluvy, ktoré uzavreté zatiaľ nie sú, sa väčšinou týkajú pozemkov viazaných exekúciami či záložnými právami. V nevyhnutných prípadoch podľa jeho slov začali s vyvlastňovaním.

„Z celého množstva asi 1 100 vlastníkov, s ktorými sme uzavreli zmluvy, odmietli z dôvodu nesúhlasu s cenou len deviati, pričom piati sú z jednej rodiny," vysvetlil s tým, že vyššej ceny sa môžu domáhať na súde.

Firma, ktorej jediným spoločníkom a vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR , bude po scelení pozemkov pripravovať najmä zemné práce, ešte predtým chce začať s realizáciou skrývky ornice. Predpokladá, že by k tomu mohlo dôjsť v mesiacoch október - november. Verejné obstarávanie na tieto práce je podľa jeho slov v záverečnej fáze.

„Už dnes by sme vedeli spracovávať veľké územie. Momentálne ideme do povoľovacích procesov. V auguste ukončujeme proces výkupu do tej miery, že už budeme vedieť lokality, kde budeme môcť začať so skrývkou ornice," vysvetlil Durec.

Práce sú rozsiahle

Skrývka ornice je súčasťou hrubých terénnych úprav, ku ktorým sa zaviazali. Pozemok by mal byť vyrovnaný a do určitých hladín nivelizovaný na stavebnú realizáciu samotnej fabriky.

„Tieto práce už sú v objeme rádovo desiatok, možno sto miliónov eur, na ktoré nám vláda odsúhlasila zdroje v piatok. Teraz môžeme začať s procesom verejného obstarávania aj na tieto rozsiahlejšie práce. Mali by sa začať začiatkom budúceho roku. Vo februári budeme odovzdávať scelený pozemok investorovi. Tie práce sú také rozsiahle, že budú postupovať v rôznych etapách a častiach pozemku, ale reálne sa začne stavať už koncom tohto roku," dodal s tým, že celý park bude pripravený tak, aby mohol prijať ďalších zamestnávateľov a spoločnosti, ktoré budú región rozvíjať v jeho prospech.

Durec aj na základe doterajších prieskumov územia nepredpokladá, že by práce mohli predĺžiť zvláštne archeologické nálezy. Zaznamenali len pyrotechniku z druhej svetovej vojny.

Svoj príchod na východ Slovenska oznámila automobilka Volvo v piatok. Plánuje vyrábať elektrické autá a zamestnať 3 300 ľudí. Investícia vo výške takmer 1,2 miliardy eur by mohla priniesť aj ďalších približne 10 000 pracovných miest v dodávateľských firmách automobilky.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke v popredí prvý zľava zástupca spoločnosti Volvo Cars Slovakia Björn Helldén si prezerá lokalitu, na ktorej vybudujú závod Volvo pri príležitosti oznámenia príchodu investora – spoločnosti Volvo vo Valalikoch v okrese Košice-okolie 6. júla 2022. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Príchod automobilky Volvo podľa mesta Košice vyvolá masívne investície