Zdražovanie potravín avizovalo v predchádzajúcich mesiacoch niekoľko potravinárskych odvetví. Náklady výrobcov potravín výrazne ovplyvňuje vývoj cien na komoditných trhoch, preto potrebujú zvýšiť odbytové ceny svojich výrobkov.

Na ceny môže mať v najbližšom období dôležitý vplyv aj výsledok žatvy.

Zdražovanie vstupov do poľnohospodárskej a potravinárskej výroby je dôvodom, pre ktorý slovenskí potravinári a poľnohospodári tlačia na úpravu odbytových cien. „Slovenskí výrobcovia potravín túto situáciu vnímajú veľmi citlivo, snažia sa pri individuálnych rokovaniach so svojimi obchodnými partnermi vysvetľovať dôvody snahy zvýšiť odbytové ceny,“ priblížila situáciu hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová.

Otázne však podľa nej je, či sa podarilo zdražovanie vstupov naozaj poľnohospodárom a potravinárom zakomponovať do vyšších odbytových cien. Druhou možnosťou je, že zdražovanie potravín je stále len otázkou úpravy spotrebiteľských cien priamo v obchodoch bez toho, aby túto úpravu v skutočnosti pocítili aj slovenskí výrobcovia potravín a za svoje výrobky dostali zaplatené viac.

Vplyv počasia aj sociálne opatrenia

Podľa riaditeľky Potravinárskej komory Slovenska Jany Venhartovej je pri rastlinných komoditách dôležitým faktorom počasie a úroda. Potraviny živočíšneho pôvodu zasiahol najmä africký mor ošípaných. Na celkové náklady podľa nej vplývajú aj sociálne opatrenia štátu, napríklad nárast minimálnej mzdy a príplatkov.

„Pandémia však výrazným spôsobom ovplyvnila aj cenu obalových materiálov. Nárast cien obalového materiálu zaznamenal okolo 10 percent, pri určitých plastoch až do 20 percent,“ ozrejmila Venhartová. Pri plastových materiáloch a viacvrstvových kombinovaných materiáloch na báze lepenky ide podľa nej o nárast na úrovni vyššej ako 200 percent.

Náklady slovenských výrobcov navyše podľa riaditeľky Potravinárskej komory výrazne ovplyvnilo aj zvýšenie nákladov na triedený zber spôsobených direktívnym stanovením minimálnych sadzieb Ministerstvom životného prostredia SR. 

Zvyšovaniu cien sa nedá zabrániť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podotklo, že zabrániť zvyšovaniu cien nie je reálne možné. „Spomaliť rast cien by mohli práve podpory, do akej miery je ťažko odhadnúť vzhľadom na množstvo ďalších faktorov ovplyvňujúcich ceny potravín," uviedol odbor komunikácie agrorezortu.

Priblížil, že Ministerstvo pripravuje výzvu s predpokladanou alokáciou 170 miliónov eur na podporu investícií do technológií aj stavebných investícií v jednotlivých odvetviach potravinárstva. V rámci budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky zároveň bude mať potravinársky priemysel možnosť čerpať finančné prostriedky.

Na snímke žatva ozimného jačmeňa na poli neďaleko obce Luhyňa  v okrese Trebišov 30. júna 2021. FOTO TASR - Roman Hanc
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Úroda bude o poznanie slabšia ako vlani

Ceny v najbližších mesiacoch môže ovplyvniť výsledok tohtoročnej žatvy v európskom regióne. Tendencie podľa SPPK naznačí aj zber úrody u rozhodujúcich mimoeurópskych pestovateľov. 

Potravinárska komora dodáva, že dosah na ceny môže mať aj ďalšie rozširovanie afrického moru ošípaných na farmy v rámci Európskej únie , ale aj možné opatrenia jednotlivých štátov pri tretej vlne ochorenia covid-19. „Rastúci inflačný tlak v rôznych odvetviach hospodárstva však môžeme do istej miery pripísať aj dlhodobo uvoľnenej menovej politike Európskej centrálnej banky,“ podotkla Venhartová.

Slovenská poľnohospodárskea a potravinárska komora vzhľadom na súčasný trend nepredpokladá, že by sa v druhej polovici roka malo hovoriť o znižovaní odbytových cien poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov. „Sledujúc trendy vývoja cien potravín nie je možné predpokladať znižovanie cien potravín,“ tvrdí agrorezort.

obchod
Neprehliadnite

Svetové ceny potravín v júli medzimesačne klesli, už druhý mesiac po sebe