Nápad na definovanie trestného činu zvyšovania cien pri prechode na euro je právne komplikovaný a prakticky nevykonateľný. S myšlienkou postihovať špekulantov pri zavádzaní eura prišiel premiér Robert Fico po stretnutí s prezidentom Ivanom Gašparovičom. S prípravou právnych pák voči tým, ktorí si „bez dôvodu" dovolia pri prechode na euro zvýšiť ceny, sa teraz borí ministerstvo spravodlivosti.

Právna lahôdka

Rezort Štefana Harabina oznámil, že novelu Trestného zákona, ktorá zavedie postihy za cenové euromachinácie, pripravuje. Hoci návrh ešte nikto nevidel, má byť podľa neho možné „pri určovaní cien tovarov alebo služieb v eurách, realizovaných v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému prospech, uložiť trest odňatia slobody, prípadne peňažný trest". Toľko právna formulácia, ktorá hneď prináša otázniky. Napríklad, kto a ako bude dokazovať úmysel poškodiť zákazníka?Dokazovanie, že obchodník prechod na euro zneužil, bude zrejme najväčšia neznáma, ktorú bude musieť ministerstvo vyriešiť. No keďže má ísť o trestný čin, dôkazy bude musieť predložiť štát, respektíve štátne orgány. Tie budú preukazovať neodôvodnenosť zvýšenia ceny, ktorú obchodník nastavil na predávaný tovar a nie je spôsobená vstupom.

Za zdražovanie bude basa

Pritom práve výrobcovia s výraznými podielmi na trhu sú podľa obchodníkov tí, ktorí si na Slovensku diktujú ceny. Nie obchodníci. „Návrh nemá s realitou a praxou nič spoločné. Obchody tu nie sú na riešenie sociálnej situácie," rozhorčuje sa Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Nechápe, prečo si vláda za nepriateľov pri eure vybrala obchodníkov a nie napríklad holičov či banky. Obchodné reťazce už žiadali dodávateľov, aby ceny pri zavádzaní eura nezvyšovali, no ide len o ústnu dohodu bez pák.

Do kontroly obchodov by mala byť zaangažovaná polícia, ktorá bude prešetrovať najmä na základe podnetov od ľudí. No tvorcovia legislatívy sa tiež musia vyrovnať s faktom, že v slovenskej legislatíve zatiaľ neexistuje trestná zodpovednosť právnických osôb. Pokus o jej zavedenie bol pred pár týždňami stiahnutý z rokovania vlády.

Otázka času

Zákon, ktorý umožní obchodníkov obviniť z trestného činu, musí byť na stole pred koncom tohto roka. Časový horizont, keď bude môcť byť obchodník z „nezdôvodneného zvýšenia cien" obvinený, je ďalšia nezodpovedaná otázka. V akých prípadoch ešte pôjde o zdraženie „pri prechode na euro"? Mesiac, dva či celý rok po zavedení eura? Legislatívna novinka bude musieť mať presne definovanú časovú trvácnosť.

Ak sa však do právnej úpravy zakomponuje časový horizont, dá zároveň obchodníkom priestor na jeho obchádzanie. Môže dôjsť k podobnému cenovému skoku, ako to bolo napríklad v Slovinsku. Tam sa dohoda o nezvyšovaní cien a platov zadefinovala na dobu určitú a inflácia tak vyskočila po jej uplynutí. Predvídaví obchodníci by poprípade mohli pri ochrane pred možnými vplyvmi trhu zvýšiť ceny v predstihu. I keby to nebolo opodstatnené. Štátne orgány by nemali potom čo dokazovať.

Zbytočné...

Voľný trh ráta s cenou vytvorenou na základe dopytu a ponuky. No ako sa minulý týždeň nechal premiér R. Fico počuť, vláda nekontrolovateľné pôsobenie trhu odmieta. „Súčasná vláda uznáva silný štát, najmä pokiaľ ide o jeho kontrolné, regulačné a ochranné úlohy," povedal na stretnutí Združenia miest a obcí Slovenska. No bez ohľadu na ideológiu súčasná legislatíva stačí na to, aby štátne inštitúcie zakročili voči tým, ktorí zneužívajú situáciu. Aj pri prechode na euro.

Trestný čin tohto typu je preto podľa bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej nešťastný až nezmyselný. Existuje generálny zákon pre zavedenie eura, ktorý určuje tak dohliadajúce orgány, ako i peňažné sankcie v prípade neplnenia stanovených podmienok. Za niektoré priestupky hrozí pokuta do výšky 30-tisíc eur, pri opakovanom porušovaní 60-tisíc eur. Kontrolu cien by mali mať na starosti najmä Slovenská obchodná inšpekcia a vo finančnom sektore Národná banka Slovenska.

Proti zvyšovaniu cien sa snažia bojovať i nástroje informačnej kampane. Okrem duálnych cien bol vytvorený etický kódex, kde sa obchodníci zaviazali ceny kvôli euru nezvyšovať. Navyše sa má vytvoriť takzvaná čierna listina, kde budú na internete na základe sťažností zverejnení tí obchodníci, ktorí ceny zvýšia. Už i proti tomuto má Európska komisia neoficiálne námietky. Vytváranie takýchto pák podľa nej totiž vykresľuje euro pred verejnosťou ako spúšťač rastu cien.

Problematika neprimeraných cien patrí pod rezort financií, ktoré má tiež dohľad nad zákonom o cenách. Za neprimerané ceny sa v minulosti dostal do pozornosti ministerstva napríklad Slovnaft. P. Konštiak tiež pripomína, že existuje zákon o ochrane hospodárskej súťaže. „To, čo sa na Slovensku tvorí, je nejaký kapitalistický socializmus," hovorí. Obchodníci sú podľa neho pripravení ísť proti pripravovanému zákonu argumentovať do Bruselu.

Foto - Profimedia.cz