V zdravotnom poistení je potrebné regulovať nielen zisk, ale aj stratu. V reakcii na zámer Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR obmedziť zisk zdravotných poisťovní (ZP) to povedal PR špecialista súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

Najväčšia súkromná zdravotná poisťovňa vidí príležitosť zlepšiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní tak, aby z nej mali prospech všetci pacienti na Slovensku.

Tvrdí, že keďže nebola prizvaná do diskusie v rámci prípravy návrhu zákona o regulácii zisku, využije medzirezortné pripomienkové konanie, aby sa s týmto návrhom dôkladne oboznámila a následne vyjadrila.

„Žiaľ, na prvé čítanie spomínaný návrh neprinesie žiadne skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, čo by malo byť jeho podstatou,“ dodal Štepianský.

Návrh zákona o ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal priniesť veľkú reformu zdravotníctva na Slovensku, sa zaoberá aj témou regulácie zisku zdravotných poisťovní.

Materiál hovorí o tom, aký by mal byť minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia ZP využiť na zdravotnú starostlivosť. Aktuálne sa nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní.


pôvodný súbor:0011 Vseobecna zdravotna poistovna.jpg
Neprehliadnite

Zisk zdravotných poisťovní sa má po novom regulovať. Protiústavné, reaguje Dôvera