„Ja používam waze už stále, aj keď idem po ceste, ktorú dobre poznám,“ hovorí dopravný analytik Jozef Drahovský. Na vjazde na diaľnicu totiž neexistujú elektronické dopravné tabule, na ktorých by mohla Národná diaľničná spoločnosť v prípade potreby upozorniť vodičov na nehodu, kolónu alebo zablokovanú cestu.

„V Bratislave boli dve takéto tabule. Jedna pri vjazde na diaľnicu pred Zlatými Pieskami a druhá na prístavnom moste na Domkárskej ulici. Národná diaľničná ich však využívala len chvíľu, aj to len na oznamovanie teploty vzduchu a teplotu vozovky,“ konštatuje J. Drahovský. Až situácia dospela podľa neho k tomu, že z tabúľ bola vykradnutá elektronika.

NDS má v súčasnosti pár prenosných tabúľ, v Bratislave podľa J. Drahovského využíva dve, jednu na vstupe na D1 a druhú na vstupe na D2 smerom od Maďarska. „Ale aj tie poskytujú informácie až tým vodičom, ktorí už na diaľnici sú,“ dodáva dopravný analytik.

Zákon to nepožaduje

Podľa J. Drahovského, problém, prečo sa vodiči na Slovensku nedozvedia informáciu skôr ako na diaľnicu vojdu je ten, že diaľnicu spravuje jedna organizácia – NDS a cesty, ktoré vedú k diaľničným pripájačom patria iným organizáciám – buď Slovenskej správe ciest alebo, ak je to na území Bratislavy, tak sú pod správou magistrátu.

Ak by sa aj tieto organizácie na inštalácii tabúľ dohodli, otázne zostáva, kto by mal povinnosť rozsvecovať na nich informáciu pre vodičov.

Národná diaľničná spoločnosť hovorí o ďalších dôvodoch, prečo nemá elektronické tabule osadené. „Elektronické informačné tabule pred vjazdom na diaľnicu nie sú na Slovensku štandardom, nevyžaduje ich legislatíva a ani iní správcovia pozemných komunikácií podobným spôsobom neinformujú účastníkov cestnej premávky o zjazdnosti respektíve komplikáciách na úsekoch, ktoré spravujú,“ konštatuje hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Okrem toho by náklady na osadenie LED informačných tabúľ na každom zjazde alebo výjazde z diaľnice stáli priveľa. NDS hovorí rádovo o miliónoch eur, presnejšie náklady nekvantifikuje.

Nové úseky by mohli poskytovať viac informácií

Národná diaľničná preto neinformuje vodičov ani v prípade, keď sa blížia k výjazdu z diaľnice, že sa za ním môžu zdržať aj niekoľko hodín, lebo sa na diaľničnom úseku stala nehoda.

Ak by o nej infomovala ešte pred výjazdom z diaľnice, vodiči by mohli nehodový úsek obísť a vrátiť sa na diaľnicu až za ním. Takéto informácie napríklad vodčiom podľa J. Drahovského česká Správa silnic a dálnic vodičom poskytuje.

V budúcnosti by aj vodiči na slovenských cestách mohli byť viac informovaní. M. Michalová tvrdí, že NDS v spolupráci s ministerstvom dopravy plánuje osadenie informačných tabúl s diaľkovým prístupom v ďalšej etape budovania Národného dopravného informačného centra tak, ako to užívatelia poznajú z iných krajín, napríklad v Česku „Samotné osadenie tabúľ bez vybudovania informačného centra by situáciu neriešilo,“ dodáva M. Michalová.

Dobudovanie informačného systému diaľnic a rýchlostných ciest je totiž podľa nej základným predpokladom pre to, aby bolo možné čo i len uvažovať nad možnosťou osadenia premenného dopravného značenia. „Tento informačný systém je v prípade nových diaľnic a rýchlostných ciest už ich súčasťou, avšak na starších diaľniciach a rýchlostných cestách vybudovaný nebol,“ dodáva.

NDS: Počúvajte rádio

Ako sa majú teda vodiči vyhnúť aj niekoľkohodinovým zápcham spôsobených napríklad dopravnou nehodou?

„Všetky informácie o situácii v cestnej premávke sú vodičom dostupné na čísle NDS 0800 100 007, aplikácii NDS Pomoc na diaľnici ako aj na Zelenej vlne RTVS, prípadne v iných masovokomunikačných prostriedkoch alebo aplikáciách v mobilných zariadeniach,“ radí M. Michalová.

Ich výhodou je podľa nej to, že sú dostupné oveľa širšej motoristickej verejnosti, teda aj motoristom, ktorí sa len chystajú na cestu po diaľnici.