Ďalších 51 percent firiem nezamestnávalo absolventov ani v minulosti, ani dnes. Znamená to teda, že iba 28 percent podnikateľov dáva absolventom šancu.

Vyplýva to z prieskumu v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý robila agentúra AKO na vzorke viac ak 1-tisíc zamestnávateľov. Informoval o tom výkonný riaditeľ agentúry Václav Hřích s tým, že častejšie prijímajú absolventov väčšie firmy s viac ako 250 zamestnancami.

Z prieskumu tiež vyplýva, že iba približne 22 percent firiem spolupracuje s niektorou strednou odbornou školou. „Logicky preto nemôžu očakávať, že im škola pripraví žiaka podľa ich potrieb. Chyba je však na oboch stranách. Keď sme komunikovali s firmami, ktoré absolventov zamestnávajú, tak až 60 percent z nich prijalo takého, ktorý vyštudoval školu, s ktorou spolupracujú,“ tvrdí V. Hřích, podľa ktorého je spolupráca medzi vzdelávacou inštitúciou a zamestnávateľom kľúčová.

Iniciatívnejšie by podľa V. Hřícha mali byť aj školy, keďže takmer 80 percent zamestnávateľov priznáva, že sa o obsah a formu na stredných odborných školách nezaujímajú. „Aj školy si musia uvedomiť, že ich žiaci sú v podstate produkt, ktorému by mali robiť reklamu. Propagovať sa viac, komunikovať so zamestnávateľmi a v neposlednom rade sa snažiť, aby ich žiaci boli úspešní aj v praxi,“ povedal Marek Bezák z agentúry mediamedia, ktorá projekt zastrešuje. Zároveň dodáva, že viac ako polovicu informácií o SOŠ získavajú zamestnávatelia práve od ich bývalých žiakov.

Prieskum sa zameral aj na očakávania zamestnávateľov od stredných odborných škôl. Najdôležitejšia je pritom pre nich prax. Pre viac ako 60 percent zamestnávateľov je kľúčová kvalita praxe a pre 18 percent je dôležitá aj jej dĺžka. Zanedbávať by sa nemala ani teoretická príprava, spolupráca s firmami, morálne vlastnosti žiakov či cudzie jazyky. Všetky tieto požiadavky boli dôležité pre viac ako 10 percent zamestnávateľov.

Výskum ukázal, že omnoho väčšiu šancu získať zamestnanie majú čerství absolventi z tých odborných škôl, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorým podnikom. Z podnikov, ktoré pravidelne spolupracujú s niektorou SOŠ, prijíma jej čerstvých absolventov až 60,3 percenta podnikov. Z celkovej vzorky skúmaných podnikov pritom prijíma čerstvých absolventov len 27,8 percenta podnikov.

Sociologický prieskum uskutočnili na vzorke 1-tisíc zamestnávateľov na celom Slovensku. Zahŕňal pritom eseročky a akciové spoločnosti. Živnostníkov do výskumu nezaradili.