Po viac ako 70 rokoch svojej činnosti sa Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dostala do jedného  z najťažších období svojej existencie. V súvislosti s otáznym zvládaním pandémie covidu-19 jej vláda Donalda Trumpa zastavila financovanie. Aj keď nový americký prezident Joe Biden ho po roku obnovil, imidž WHO utrpel. Sporné praktiky organizácie však pokračujú. Novým problémom sa stal spôsob boja s fajčením.

Úplný zákaz oproti znižovaniu rizika

Niet pochybností o tom, že fajčenie je zdraviu škodlivé. Podpora snahy prestať fajčiť je preto v záujme jednotlivcov, štátov a dokonca aj niektorých tabakových firiem. Rôzne subjekty však presadzujú rôzne spôsoby, ako to účinne dosiahnuť. Prístup WHO sa však v týchto dňoch stal terčom ostrej kritiky lekárov, odborníkov na závislosti a ďalších expertov z celého sveta.

Viac ako sto renomovaných vedcov v otvorenom liste vyčíta tejto zdravotnej autorite OSN, že ignoruje dostupné vedecké poznatky o nižšej škodlivosti nových nikotínových výrobkov a ich prínosov pre znižovanie rizík u dospelých fajčiarov.

Tvrdohlavý postoj organizácie podľa vedcov vedie k úmrtiam miliónov fajčiarov po celom svete. „Existujú presvedčivé dôkazy, že výrobky bez dymu sú oveľa menej škodlivé ako cigarety a že môžu pomôcť potláčať fajčenie u jednotlivcov ako i na úrovni populácie,“ uvádza sa v liste.

Britské nie

Pre svoju politiku v oblasti boja s fajčením sa WHO dostalo do sporu aj s Veľkou Britániou. Tá mala ambíciu stať sa dokonca najväčším donorom organizácie. Teraz však hrozí úplne zastavenie príspevkov tečúcich z britských ostrovov.

Práve za pomoci nových alternatív voči cigaretám sa chce Británia už v roku 2030 stať „ smoke-free“ krajinou, teda krajinou bez cigaretového dymu. Vzhľadom na postoj WHO však poslanci naprieč parlamentom, združení v All-Party Parliamentary Group, odporúčajú vláde, aby povedala WHO jasne „nie“ a použila aj hrozbu v podobe zastavenia finančných donorských príspevkov. Politika tejto organizácie ide podľa nich proti cieľom krajiny v oblasti verejného zdravia.

Najvyššia autorita krajiny v oblasti verejného zdravia, Public Health of England, opakovane deklarovala výrazne nižšiu škodlivosť alternatív voči cigaretám, a preto ich odporúča dospelým fajčiarom, ktorí nedokážu alebo nechcú prestať s prijímaním nikotínu. Takéto odporúčanie má byť zapracované aj v usmerneniach pre britských lekárov. „Tieto odporúčania sú obnovením úsilia o zníženie zdravotného zaťaženia fajčenia a povzbudením ľudí, aby prestali fajčiť, “ vyhlásil Paul Chrisp, riaditeľ National Institute for Health and Care Excellence (NICE), ktorý usmernenia vydáva.

Už na jeseň spustili na ostrovoch aj pilotný projekt, v rámci ktorého lekári v nemocniciach v Londýne, Norfolku, Leicestri a Edinburgu rozdávajú hospitalizovaným fajčiarom elektronické cigarety aj s náplňami na jeden týždeň.

Vedci upozorňujú, že pre stovky miliónov ľudí, ktorí sa snažia prestať fajčiť, alebo chcú pokračovať v užívaní nikotínu, predstavujú nové nikotínové výrobky – najmä e-cigarety a zahrievaný tabak – riešenie, ako sa vyhnúť najsmrteľnejšej forme prijímania nikotínu – fajčeniu cigariet. Vedci označujú tento prístup k znižovania rizika (z angl. „harm reduction“) za významnú príležitosť pre oblasť verejného zdravia a žiadajú o jeho začlenenie do globálnej politiky WHO.

Naopak, WHO vedie proti novým nikotínovým výrobkom dlhodobú kampaň v snahe dosiahnuť ich zákaz. Organizácia nedávno udelila indickej vláde ocenenie za zákaz elektronických cigariet, hoci desiatky miliónov ľudí v tejto krajine stále fajčia nebezpečnejšie tradičné cigarety.

WHO vo svojej poslednej správe z júla tohto roka pochválila 32 krajín sveta za to, že nové nikotínové výrobky zakázali. „Žiaľ, WHO odmieta príležitosť transformovať trh s tabakom z vysoko rizikového na nízkorizikový. Odmieta stratégiu verejného zdravia, ktorá by mohla zabrániť miliónom úmrtí súvisiacich s fajčením,“ pokračujú autori listu.

Vedci vyvracajú dohady

Svetová zdravotnícka organizácia tvrdí, že nové dáta o použití elektronických nikotínových systémov ukazujú ich problematickosť. „Nikotín je vysoko návykový, elektronické nikotínové systémy sú škodlivé a musia sa lepšie regulovať,“ hovorí Tedros Adhanom Ghebreyesus, riaditeľ WHO.

Samotní vedci súhlasia s tým, že trh s novými výrobkami môže prinášať určité neistoty, pokiaľ ide o riziká a prínosy a tiež, že je potrebná opatrnosť. „Musíme však tiež vziať do úvahy značné množstvo dôkazov, ktoré máme k dispozícii a nedovoliť, aby sme pre prílišnú opatrnosť odopreli fajčiarom sľubnú možnosť opustiť horľavé výrobky, o ktorých s istotou vieme, že sú smrteľné,“ uvádzajú vedci.

Hĺbkové analýzy dát o frekvencii užívania nových produktov a ich vzťahu k predošlému užívaniu tabaku tiež podľa vedcov ukazujú, že vaping neslúži ako vstupná brána k fajčeniu, čo je častá obava regulátorov, ale ide predovšetkým o riešenie pre dospelých fajčiarov.

Kritika aj z vlastných radov

Medzi najväčšími kritikmi podpísanými pod otvorený list sú aj vysokí bývalí predstavitelia organizácie. Ruth Bonita, bývalá riaditeľka oddelenia WHO pre dáta a analýzy a Robert Beaglehole, bývalý riaditeľ oddelenia WHO pre prevenciu a podporu zdravia proti chronickým chorobám, v svojom vyhlásení napísali: „Sme mimoriadne sklamaní nelogickým a zvráteným prístupom WHO k produktom na prijímanie nikotínu so zníženým rizikom, ako je napríklad vaping, ktoré predstavujú spôsob, ako obmedziť škody spôsobené spaľovaním tabaku.“

„Kľúčovou výzvou pre globálnu kontrolu tabaku je pomôcť fajčiarom cigariet prejsť od horiacich tabakových výrobkov k oveľa menej škodlivým možnostiam, ktoré poskytujú nikotín bez toxického dymu. WHO, ktorá neustále ignoruje množstvo dôkazov o prínose týchto výrobkov, odsudzuje milióny fajčiarov, aby trpeli ochoreniami, ktorým sa dá predchádzať a umierali predčasne,“ pokračuje vyhlásenie.

Dezinformácie, ktoré dávajú na roveň všetky formy prijímania nikotínu, bez ohľadu na riziko, závažne zbavujú fajčiarov, verejnosť, tvorcov politík a vlády možnosti zodpovednej politiky a hrubo ignorujú celú váhu súčasných vedeckých dôkazov, uviedol Raymond Niaura, profesor sociálnych a behaviorálnych vied na New York University School of Global Public Health.