Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v aktuálnom školskom roku vo svojich stredných školách napriek pandémii vyššie počty nových žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania.

V súčasnosti je do duálu zapojených 809 žiakov krajských škôl, čo je o 59 viac ako vlani. Vzrástol i záujem zamestnávateľov o spoluprácu, a to o viac ako 39 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

Neuveriteľný pokrok

V Prešovskom kraji je v aktuálnom školskom roku do systému duálneho vzdelávania zapojených 35 štátnych, cirkevných a súkromných stredných odborných škôl s 1015 žiakmi.

,,Z nich až 31 stredných škôl patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti nášho kraja, kde je v duáli zapojených 809 žiakov. Keď si uvedomíme, že v školskom roku 2017/2018 bolo v duáli len 84 žiakov a dnes ich máme na všetkých typoch škôl viac ako tisíc, je to neuveriteľný pokrok. Som rád, že žiaci sa chcú vzdelávať a učiť remeslo, a že im to vďaka lokálnym zamestnávateľom vieme umožniť," spresnil predseda PSK Milan Majerský.

Veľmi obľúbené u turistov sú konské drožky využívané na prehliadku mesta priamo z koča.
Neprehliadnite

Pandémia vracia život na vyľudnený vidiek. Niekde však chýba internet, inde škola či lekár

PSK, v zriaďovateľskej pôsobnosti ktorého je 72 stredných škôl, má v systéme duálneho vzdelávania školy z 11 okresov, najviac z prešovského, a to osem škôl, a z popradského okresu šesť krajských škôl.

Sú to najčastejšie školy technického, elektrotechnického a polytechnického zamerania a tie, ktoré sa zameriavajú na obchod, služby, hotelierstvo či gastronómiu.

Praktické vyučovanie

V súčasnosti má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní so strednými odbornými školami spolu 396 zamestnávateľov, kým v školskom roku 2019/2020 to bolo 284 zamestnávateľov. Nárast sa tak pohybuje na úrovni 39,4 percenta.

matovic
Neprehliadnite

Firmy majú smolu. Štát ich možno odškodní, len ak príde tretia vlna

,,Praktické vyučovanie u zamestnávateľa prináša hneď niekoľko výhod. Okrem iných je to finančná motivácia pre žiakov a zároveň možnosť overiť si svoje zručnosti a vedomosti v testovacích centrách, ktoré majú firmy zabezpečené. V kraji si uvedomujeme potrebu prepojenia teoretického vzdelávania na stredných odborných školách s praktickou prípravou, preto neustále podporujeme duálne vzdelávanie. Je to jeden z hlavných faktorov udržania zamestnanosti v regióne a zároveň podpora samotných zamestnávateľov, ktorí si vychovávajú budúcu pracovnú silu," dodal Majerský.

V súvislosti s vývojom pandemickej situácie bolo v rámci duálneho vzdelávania od 15. novembra umožnené zamestnávateľom pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania i žiakom, ktorí nie sú ubytovaní v školskom internáte. Možnosť takto vykonávať prax využilo 326 žiakov.