Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR zhodnotí všetky predkladané vplyvy vybudovania terminálu pre LNG (skvapalnený zemný plyn) na Dunaji na životné prostredie. Deklaruje, že k jeho postaveniu sa vyjadrí s dôrazom na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie envirorezortu.

LNG terminál sa má postaviť na Dunaji v Bratislave. Ministerstvo projekt výstavby LNG terminálu nepovoľuje, k zámeru sa vyjadruje v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA, keďže projekt podlieha povinnému hodnoteniu.

„Proces EIA je na úplnom začiatku a MŽP v najbližších dňoch určí rozsah hodnotenia, ktorý bude zverejnený a rozoslaný účastníkom konania. Týmto krokom MŽP navrhovateľovi, teda investorovi určí špecifické požiadavky, ktorými sa pri vypracovaní správy o hodnotení musí riadiť,“ priblížilo tlačové oddelenie. Dodáva, že správa je kľúčovým dokumentom, ktorý môže byť pripomienkovaný verejnosťou a občianskymi združeniami.

Zo strany envirorezortu bude proces EIA ukončený vydaním záverečného stanoviska. To nie je v súčasnosti možné prejudikovať, podotklo tlačové oddelenie.

Minulý týždeň proti výstavbe LNG terminálu protestovali desiatky aktivistov z Greenpeace Slovensko i ďalších organizácií. Odmietajú výstavbu terminálu, ako aj akejkoľvek ďalšej fosílnej infraštruktúry. Navrhovaný terminál podľa nich podkopáva klimatické ciele. MŽP plne rešpektuje právo aktivistov vyjadriť názor formou protestov na Dunaji.

Spoločnosť Verejné prístavy, ktorá má terminál postaviť, tvrdí, že LNG výrazne znižuje produkciu oxidu uhličitého a neprodukuje takmer žiadne pevné častice. Zavedenie LNG zvýši kvalitu ovzdušia, konštatuje.

Slovenský plynárenský a naftový zväz odmieta tvrdenia, že zemný plyn a skvapalnený zemný plyn sú palivá porovnateľné z hľadiska ich environmentálnych vplyvov s palivami ako nafta a uhlie. „Zemný plyn je síce fosílne palivo, ale jeho objektívnou výhodou je mimoriadne nízka produkcia znečisťujúcich látok vytváraných pri jeho spaľovaní a o polovicu nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s tuhými palivami,“ uviedol zväz.

Na snímke členovia šiestich organizácií (Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme, Znepokojené matky, Z lavíc do ulíc, Bod obratu, Extinction Rebellion) vyjadrujú nesúhlas s výstavbou LNG terminálu na skvapalnený zemný plyn priamo na Dunaji v blízskosti centra Bratislavy pred hlavným vchodom Ministerstva dopravy a výstavby SR 4. júna 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar
Neprehliadnite

Šesť organizácií vyjadrilo nesúhlas s výstavbou LNG terminálu v Bratislave