Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov možno odôvodniť rôzne. Napríklad vyššími platmi v zahraničí, vysokým dopytom či nedostatkom absolventov v danom odbore. O čosi menej sa  už hovorí o nedostatkoch výberového procesu na strane zamestnávateľa či personalistu.

PR manažér spoločnosti Maxin’s Group František Pivovarník však upozorňuje, že s rastúcou infláciou a skvalitňovaním služieb naprieč všetkými sektormi rastú aj požiadavky v segmente personalistiky.

Ak sa teda uchádzači rozhodnú prácu zmeniť, očakávajú podľa odborníkov z personálnych agentúr nielen lepšie pracovné podmienky, ale aj profesionálny prístup.

TREND sa preto najznámejších z nich opýtal na nedostatky, ktoré ich od prijatia novej práce odrádzajú: