Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá mala vybudovať nový jadrový zdroj pri Jaslovských Bohuniciach, plánuje výstavbu a prevádzkovanie obnoviteľných zdrojov energie a výrobu vodíka. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti JESS, ktorý posunulo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

„Nakoľko projekt výstavby nového jadrového zdroja sa aktuálne nachádza v útlmovom režime, JESS, a. s., hľadá ďalšie možnosti jej uplatnenia na trhu a prichádza s cieľom rozšíriť predmet podnikania o oblasť energetiky, ktorá sa venuje výstavbe a prevádzkovaniu obnoviteľných zdrojov energie a výrobe vodíka," uviedol rezort hospodárstva vo zverejnenom materiáli.

Moderný dom v Poľsku
Neprehliadnite

Má vaša firma zelený projekt? Chcete si energeticky vylepšiť dom? Banka vám na to rada požičia

JESS má podľa MH záujem rozvíjať výrobu elektriny z viacerých zdrojov. V prípade výroby vodíka by sa spoločnosť chcela začleniť do nových projektov zameraných na využitie vodíka, a to ako čisto technického plynu pre rôzne odvetvia priemyslu a zdravotníctva, alebo aj ako nového alternatívneho média na pohon automobilov, autobusov a perspektívne aj v železničnej doprave.

Spoločnosť JESS vznikla v roku 2009 ako spoločný projekt štátnej firmy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a českej firmy ČEZ Bohunice, ktorá je dcérskou firmou energetickej spoločnosti ČEZ. JAVYS vložil do spoločného podniku nepeňažný vklad v hodnote 119,69 milióna eur, čo predstavuje 51 percent podiel na základnom imaní JESS. Ten tvoria najmä pozemky, budovy, technické štúdie, personálne zložky, pohľadávky, záväzky a ďalšie aktíva i pasíva, bez ktorých by nebolo možné výstavbu jadrového zdroja realizovať. Zároveň prispel aj peňažným vkladom v sume 1,68 milióna eur. Skupina ČEZ vložila do spoločného podniku vlastný kapitál formou peňažného vkladu v celkovej výške 116,62 milióna eur, čo predstavuje 49 percent podiel na základnom imaní JESS. V súčasnosti je projekt výstavby nového jadrového bloku pozastavený.