Viac ako pätina malých britských vývozcov dočasne zastavila predaj do Európskej únie a štyri percentá z nich tak urobili trvale. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnil britský zväz drobných podnikateľov FSB. Problémy firmám spôsobila obchodná dohoda medzi Londýnom a Bruselom, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára. Firmy sa museli vyrovnať s novými byrokratickými požiadavkami a pravidlami, čo mnohým spôsobilo narušenie alebo oneskorenie dodávok.

Výskum vykonaný na začiatku marca tiež ukázal, že viac ako jedna z desiatich firiem si zriadila pobočku v EÚ alebo zamýšľa jej zriadenie, uviedla agentúra Reuters.

Supermarkety v Severnom Írsku majú značné ťažkosti so zásobovaním tovaru, odkedy Británia nie je súčasťou jednotného trhu Európskej únie.
Neprehliadnite

Británia o pol roka odloží zavedenie kontrol importu z EÚ

Tí, čo podnikajú v medzinárodnom meradle, sú zasiahnutí neuveriteľnými požiadavky, neznámym papierovaním," uviedol predseda FSB Mike Cherry. „U toho, o čom sme sa domnievali, že sa ukáže byť len krátkodobými problémami v počiatočnej fáze, teraz hrozí, že sa stane trvalými systémovými problémami." Vláda už skôr uviedla, že niektoré problémy sú dočasné a snaží sa ich vyriešiť.

Vývoz z Británie do EÚ bez zahrnutia zlata a ďalších drahých kovov klesol v januári v porovnaní s decembrom o rekordných 40,7 percenta. Dovoz sa znížil o 28,8 percenta, uviedol britský štatistický úrad. Hlavný britský vyjednávač brexitu David Frost k údajom povedal, že kvôli jedinečnej kombinácii faktorov bolo nevyhnutné, že čísla budú neobvyklé. Obchodné toky v januári ovplyvnila tiež pandémie choroby Covid-19 a zásobovanie firiem pred vstupom novej dohody do platnosti.