Slovenské obuvníctvo je závislé od zahraničných trhov. Takmer celá produkcia obuvníckych závodov v SR smeruje na export. Domáci dopyt sa uspokojuje dovozom.

Minulý rok sa na Slovensku vyrobilo deväť miliónov párov obuvi. Vyviezlo sa 17 miliónov párov. Vyviezla sa väčšina domácej produkcie a ešte aj časť dovozu. Import minulý rok predstavoval 12 miliónov párov. Na domácom trhu zostala zhruba pätina domácej výroby.

Obrat v číslach

Podniky kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu dosiahli minulý rok zisk pred zdanením vo výške 463 mil. Sk. Je to približne trojnásobok úrovne predchádzajúceho roka. Ešte v roku 1998 pritom predstavovala účtovná strata odvetvia viac ako dve miliardy korún.

Obuvníctvo tak po odrazení od dna pred niekoľkými rokmi pokračuje v pozitívnom vývoji. Ten potvrdzujú aj výsledky z prvej polovice tohto roka – hrubý zisk stúpol o takmer dve pätiny a dosiahol 379 mil. Sk. Priaznivý trend odzrkadľujú aj ostatné ukazovatele.

Tržby rastú už štvrtý rok po sebe. Minulý rok dosiahli 9,1 mld. Sk. Produktivita práce sa za štyri roky takmer zdvojnásobila. Investície dosiahli minulý rok viac ako jednu miliardu korún, čo je viac ako dvojnásobok predchádzajúceho roka.

Priaznivé výsledky umožňuje obuvníkom vysoký export. Na domácom trhu totiž nemajú miesto. Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú obuv z dovozu – väčšinou z Ázie. Zahraničných producentov láka na Slovensko najmä lacná pracovná sila. Tá zvýhodňuje produkciu oproti ostatným krajinám. Preto tu svoju produkciu stále zvyšujú. Takmer všetko, čo v SR vyrobia, predávajú vo svojich medzinárodných distribučných sieťach.

Dobré miesto

Najväčším výrobcom podľa objemu tržieb sa minulý rok stal závod dánskeho koncernu Ecco. Ten vyrába v Martine dámsku a pánsku luxusnú obuv. Tržby Ecco Slovakia, a.s., Martin dosiahli minulý rok necelých 1,6 mld. Sk. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 30 percent. Ecco vstúpilo na slovenský trh v roku 1998, jeho plánom bolo vybudovať na Slovensku centrum koncernu pre strednú a východnú Európu.

Pobočka švajčiarskeho koncernu Rieker v Komárne dosiahla minulý rok len o niečo nižšie tržby ako jej dánsky konkurent. Rieker Obuv, s.r.o., je najväčším zamestnávateľom v odvetví. Ku koncu minulého roka tu pracovalo takmer 2 200 ľudí. Tržby Riekera vzrástli v roku 2001 o 19 percent.

Firma vstúpila na Slovensko v roku 1992 a ako minulý rok povedal jej konateľ Jozef Robel, veľkosť výroby sa už rapídne zvyšovať nebude. Na Slovensku sa vyrába približne tretina celosvetovej produkcie tejto značky. V auguste tohto roku sprevádzkovala firma v Komárne distribučný sklad. Investícia predstavovala viac ako sto miliónov korún.

Výrobu rozširuje závod nemeckého koncernu Gabor. V Bánovciach nad Bebravou pristaval novú halu. Jeho výrobná plocha sa tak zhruba strojnásobila. „Máme najväčší závod v koncerne,“ hovorí konateľ firmy Gabor, s.r.o., Juraj Vodička. Okrem Slovenska má firma prevádzky v Portugalsku, Nemecku a Rakúsku. Investície do novej prístavby predstavovali v SR 400 mil. Sk.

Tržby Gabora v SR minulý rok dosiahli 522 mil. Sk. Zhruba taký istý objem tvorila aj výroba v zošľachťovacom styku. Celková produkcia tak oproti predchádzajúcemu roku vzrástla približne o tretinu. „Na Slovensku má náš podnik najnižšie náklady na výrobu jedného páru topánok spomedzi ostatných závodov,“ vysvetľuje rozširovanie výroby v Bánovciach J. Vodička. V roku 2003 plánuje firma dosiahnuť tržby 1,5 mld. Sk. V súčasnosti zamestnáva 1 500 zamestnancov.

Okrem Bánoviec vyrába Gabor obuv aj v Liptovskom Mikuláši. Tu má prenajatú halu od Kožiarskych závodov. Podľa pôvodného plánu mala firma do konca budúceho roku postaviť novú halu za 200 mil. Sk. Výstavba sa však o dva roky odložila. „Rozhodnutie podmieňujeme aj udelením investičnej podpory vlády,“ vysvetľuje J. Vodička. Dodáva však, že aj keď firma podporu dostane, nie je isté, či závod bude stavať. Vysvetľuje to útlmom na svetovom trhu s obuvou.

Aj domáci vyvážajú

Vyvážať musia aj domáci výrobcovia. Jas – Export, a.s., Bardejov vyviezol minulý rok takmer celú svoju produkciu. Jeho tržby vzrástli takmer o tri štvrtiny a dosiahli 625,6 mil. Sk. Firma šije športovú, detskú a pracovnú obuv.

Výrobca gumovej obuvi Vulkan, a.s., Partizánske exportuje zhruba dve tretiny produkcie. Jeho tržby minulý rok dosiahli 623,8 mil. Sk. Rovnako aj najväčší výrobca koženej galantérie Ligarex, a.s., Liptovský Mikuláš vyváža zhruba dve tretiny výroby. Minulý rok skončil s tržbami 96,1 mil. Sk.

„Rast badať aj v menších domácich firmách. Aj tie sa však presadzujú najmä vďaka exportu,“ hovorí prezident Zväzu kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu SR Štefan Šulo. Dokazuje to podľa neho, že naše výrobky sú v kvalitatívnych parametroch a v cenách plne konkurencieschopné.

„Cena je niekde medzi dovozom z Číny a juhovýchodnej Ázie a západoeurópskou výrobou,“ vysvetľuje. Keďže slovenské obuvníctvo závisí od vývozu, jeho úspech ovplyvní podľa neho najmä situácia na svetovom trhu.