V tohtoročnom hodnotení šanghajského rebríčka najlepších vysokých škôl na svete sa ako jediná slovenská univerzita umiestnila Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Tento rok jej patrí 801. – 900. priečka. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Rebríček hodnotil viac ako 2-tisíc svetových univerzít, zverejnil však len top tisíc univerzít sveta. Najlepšou univerzitou sveta je podľa šanghajského rebríčka Harvardova univerzita. Z Českej republiky sa v rebríčku umiestnilo sedem vysokých škôl, najlepšie hodnotená je Karlova univerzita v Prahe. Šanghajský rebríček hodnotí aj jednotlivé akademické predmety. Vo fyzike patrí UK 301. – 400. miesto a v klinickej medicíne je na 401. – 500. mieste.

Aula Univerzity Komenskeho na Safarikovom namesti v Bratislave.
Neprehliadnite

Univerzita Komenského sa v rebríčku RUR podľa predmetov udržuje v top 300 a 400 univerzít sveta

Rebríček akademického hodnotenia svetových univerzít známy ako šanghajský rebríček sa zameriava predovšetkým na vedeckú a výskumnú úroveň inštitúcií. Na hodnotenie svetových univerzít využíva šesť ukazovateľov. Ide o absolventov a zamestnancov inštitúcie, ktorí získali Nobelovu cenu alebo Fieldsovu medailu, počet najviac citovaných výskumníkov, počet publikácií v časopisoch Nature a Science. Ale tiež aj o počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded či vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov.

Ukazovatele týkajúce sa cien hodnotia oblasti aj desaťročia dozadu. Naopak, údaj o citovaných výskumníkoch je z novembra 2020. Publikácie v Nature a Science sa hodnotia medzi rokmi 2016 – 2020.