Väčšina pedagogických zamestnancov momentálne nie je pripravená na zmeny vo finančnom ohodnotení založenom vo významnej miere na výsledkoch hodnotenia ich pracovných výkonov. Súvisí to s rôznymi faktormi, najčastejšie však s nedôverou voči hodnotiteľom, ktorí podľa nich môžu byť ovplyvnení osobnou zaujatosťou. Vyplýva to z výsledkov zisťovania Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), o ktorom TASR informoval Matúš Jarolín z Ústredia ŠŠI.

Neberie sa ohľad na kvalitu práce

Zo zisťovania vyplýva, že s ohľadom na rokmi vytvorenú „kultúru" hodnotenia a príplatkového systému pedagógovia dôverujú skôr exaktným prvkom (ako bol napríklad kreditový príplatok), ktoré momentálne zaručujú istotu konkrétnej výšky finančného príplatku bez ohľadu na kvalitu práce.

„Samotné zistenie nás v podstate ani neprekvapilo, pretože je jedným z dôsledkov normatívneho financovania škôl (financovanie na žiaka), ktoré bolo zavedené od roku 2004. Zákon dokonca umožňuje zriaďovateľom krátiť finančné normatívne prostriedky úspešných škôl v prospech neúspešných škôl, čo demotivuje mnohých zainteresovaných," uviedla štátna školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská.

Majster odbornej výchovy Tibor Ožvoldík vysvetľuje študentom letnej školy pracovný postup pri výrobe otvárača na fľaše, ktoré si vyrobili v zámočníckej dielni. Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Bánovciach nad Bebravou sa pripojila k projektu letnej školy. Študenti si od 16. augusta preverujú nielen svoje vedomosti, ale najmä praktické zručnosti, ako sú zámočnícke práce, prostredníctvom ktorých vyrábali rôzne druhy otváračov. FOTO TASR - Radovan Stoklasa, 26. augusta 2021
Neprehliadnite

Minister školstva potvrdil, že školy budú naďalej otvorené aj v čiernych okresoch

Bonusová finančná zložka

Ďalším dôvodom je podľa štátnej školskej inšpektorky i obrazne sformulovaná „objednávka štátu", ktorá je širokou pedagogickou verejnosťou chápaná ako potreba „odučenia daného učiva" a evidovania prítomnosti žiakov na vyučovaní. „A tak učitelia logicky vydedukovali, že finančné ohodnotenie ich práce nie je závislé od kvality ich pracovného výkonu, ale od nastavenej kultúry hodnotenia na škole," tvrdí Štofková Dianovská.

Podľa jej slov je potrebné zadefinovať indikátory kvalitnej školy zo strany štátu, ktoré sú podmienkou pre nastavenie procesov autoevalvácie škôl a motiváciou k profesijnému rozvoju pedagógov. „V tejto súvislosti sa javí taktiež potrebné zároveň zaviesť bonusovú finančnú zložku k normatívnemu financovaniu ako nástroj pre finančné ohodnotenie kvalitnej práce pedagógov," povedala.

Do prieskumu ŠŠI sa zapojilo 304 učiteľov z 18 základných škôl. ŠŠI sa plánuje k zisťovaniu vrátiť budúci školský rok.

Na snímke triedne učiteľky prvého ročníka ZŠ
Neprehliadnite

Školy majú väčší problém zohnať učiteľov než pred pandémiou