Liptovský úsek D1 mal byť pôvodne hotový vlani v lete, no pre vynútenú zmenu trasy ho Národná diaľničná spoločnosť (NDS) predpokladá odovzdať do užívania až v lete 2022. Peniaze Európskej únie na financovanie stavby je možné využiť najneskôr do konca roku 2023.

Stavebné práce na úseku D1 Hubová – Ivachnová museli prerušiť v roku 2015 pre riziko zosuvu svahu nad trasou tunela Čebrať pri jeho západnom portáli. Ako v stredu informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, pokračovanie vo výstavbe v pôvodnej trase by bolo vysoko rizikové a na hraniciach technických možností.

Zmena pôvodnej trasy pre nepredvídané prírodné okolnosti si vyžiadala rozsiahle prieskumy a nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Tunel, mosty, križovatky

Minister dopravy a výstavby A. Érsek sa problematickým tunelom Čebrať začal intenzívne zaoberať po nástupe do úradu. „Využili sme všetky možnosti, ako zrýchliť procesy tak, aby sa na tomto úseku obnovila výstavba čo najskôr a aby mohla byť diaľnica dokončená v čo najkratšom čase,“ povedal A. Érsek. „Dôležité bolo, aby ďalšia výstavba tunela bola bezpečná a vhodná z technického, ekonomického, ako aj environmentálneho hľadiska,“ uviedol minister.

Stavba D1 Hubová - Ivachnová bude podľa nového variantu dlhá 14 919 metrov, pôvodne mala byť dlhšia o 353 metrov. Dvojrúrový tunel Čebrať sa predĺži z 2 026 na 3 600 metrov, počet mostov na úseku sa zníži z 22 na 19 (budú mať spolu dĺžku 3 893 metrov). Na úseku budú tiež tri križovatky.

Na stavbe bolo doposiaľ preinvestovaných 77,74 milióna eur. Pôvodná zmluvná cena výstavby diaľnice sa v dôsledku zmien po siedmom dodatku k zmluve o dielo zvýšila z 227,26 mil. eur na aktuálnu sumu 288,79 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zhotoviteľom stavby je Združenie Čebrať zložené zo spoločností OHL ŽS, Brno a Váhostav – SK. Financovanie je zabezpečené zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie. Ministerstvo dopravy chce zaslať na Európsku komisiu žiadosť o nenávratný finančný príspevok na tento projekt v budúcom roku.

Tunel Čebrať na D1 začali znova raziť

Zdroj: SITA

Nová trasa

NDS informovala, že stavbári začali s razením tunela Čebrať z východného portálu a z takto získaného materiálu budú stavať teleso diaľnice. Začali sa aj dokončovacie práce na mostoch.

„V dôsledku aktivizácie zosuvného územia v kilometroch 2 - 4 došlo v roku 2016 po rozhodnutí NDS k prerušeniu prác na objektoch v tomto území, ako aj prác na razení tunela Čebrať a ostatných súvisiacich objektoch,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Doposiaľ pokračovali práce na mostných objektoch, ktoré tým neboli dotknuté.

Pre zmenu trasy bolo potrebné nové posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nové územné rozhodnutie na zmenu trasy a zmena stavebného povolenia počas výstavby.

„Do vydania týchto rozhodnutí nebolo možné stavbu realizovať, nakoľko o vedení novej trasy sa rozhoduje až v záverečnom stanovisku EIA,“ upozornila M. Michalová. Zhotoviteľ bol pripravený začať s prácami na pozastavených častiach diaľnice už v apríli, kedy malo záverečné stanovisko nadobudnúť právoplatnosť.

Voči rozhodnutiu envirorezortu však boli podané dva rozklady aj napriek tomu, že NDS do záverečného stanoviska zapracovala spolu 159 požiadaviek verejnosti a autorizovaných špecialistov na proces EIA. „Tieto bude NDS a zhotoviteľ počas výstavby akceptovať a realizovať,“ dodala M. Michalová.

Tunel Čebrať na D1 začali znova raziť

Zdroj: SITA