Aktualizované 13. marca 2017 o 12:00 v celom rozsahu

J. Zelinka hovorí o pochybnom zabezpečovaní prezentačného filmu o prioritách predsedníctva, o reklamných spotoch a videách, v ktorých známe osobnosti pozitívne hovorili o predsedníctve. Podľa J. Zelinku bolo vopred dohodnuté, že zákazku na tvorbu videí mala dostať firma režiséra Petra Núñeza, problematické bolo podľa neho takisto zverejňovanie zmlúv.

J. Zelinka svoju výpoveď uverejnil na blogu Transparency International Slovensko (TIS), na pondelkovej tlačovej konferencii sa však nezúčastnil. O jeho skúsenosti informoval riaditeľ TIS Gabriel Šípoš a Z. Hlávková.

Pochybné a netransparentné

„Spoty boli kvalitne a profesionálne spracované a podľa všetkého bola ich cena primeraná. Spôsob, akým sa toto verejné obstarávanie uskutočnilo, bol však pochybný, netransparentný a niektoré praktiky sa podobali tým, ktoré opisovala Z. Hlávková pred pár mesiacmi,“ tvrdí na blogu.

Ako svoju skúsenosť opísal, v marci 2016 im predstavili ľudí, ktorí mali spoty vytvoriť. Firma, ktorá spoty vyrobila, bola firma režiséra P. Núñeza Loco Agency. Koncom marca podľa neho prišla zo strany režiséra požiadavka o zálohovú platbu, keďže práce boli v pokročilom štádiu.

J. Zelinka sa podľa svojich slov ako prísediaci zúčastnil na niekoľkých stretnutiach aj s mediálnou poradkyňou Zuzanou Ťapákovou. „O funkcii mediálnej poradkyne som nič nevedel, v rokovaniach medzi MZV a Loco Agency však zohrávala dôležitú rolu. So spoločnosťou Loco Agency zrejme komunikovala aj mimo ministerstva. Na stretnutiach sa počas marca a apríla riešila najmä konečná podoba a grafický obsah spotov,“ tvrdí s tým, že prekvapivá situácia nastala v polovici apríla.

Súťaž naoko

„V rámci diskusie na jednom zo stretnutí padol zo strany ministerstva návrh spraviť ‚akože‘ prieskum trhu a osloviť s ponukou tri agentúry. Spraviť ‚prieskum trhu‘ napriek tomu, že konkrétna agentúra bola už vo fáze, keď na spotoch aktívne pracovala niekoľko týždňov,“ opísal situáciu.

Podľa J. Zelinku bol postup nasledovný – po dohode medzi Loco Agency a ľuďmi, ktorí sa na stretnutí zúčastnili, dostal tri e-mailové adresy s tromi menami, kam treba odoslať zadanie zákazky v rámci prieskumu trhu. Okrem Loco Agency to boli podľa bývalého zamestnanca spoločnosti Elaia-Design Studio a Stone PP.

Kontakty na zúčastnené spoločnosti boli podľa neho vo wordovom dokumente, ktorého autorom bol jeden z konateľov Loco Agency. „Zadanie pre oslovené spoločnosti bolo upravené podľa návrhu, ale aj položiek rozpočtu agentúry, s ktorou sme už viac ako mesiac komunikovali. Deadline na zaslanie návrhov a predbežných cenových ponúk bol sedem dní. Do konca týždňa (do 27. apríla 2016) prišli na MZV tri ponuky,“ uviedol na blogu. Cenovými ponukami sa podľa neho nikto nezaoberal a pokračovalo sa v rokovaní so spomínanou agentúrou.

Tri oddelené zmluvy

Zvláštna bola podľa J. Zelinku aj fáza zverejňovania zmlúv. Najskôr malo ísť spolu o jednu zmluvu podpísanú s Loco Agency v sume približne 160-tisíc eur s DPH, čiže strop predsedníckej výnimky z verejného obstarávania.

„Napokon však na návrh legislatívneho odboru ministerstva išlo o tri zmluvy na tri ‚oddelené‘ zákazky, pričom dve zmluvy boli podpísané s agentúrou a jedna z nich bola podpísaná s P. Núñezom ako fyzickou osobou. Zmluva s fyzickou osobou – umelcom nemusí byť podľa zákona zverejnená v Centrálnom registri zmlúv a celková zákazka sa tak pri kontrole verejnosti zdá byť lacnejšia,“ tvrdí J. Zelinka.