Dáta o HND od roku 2010 boli podľa úradu upravené podľa medzinárodnej metodiky v intervale od -0,3 percenta po +0,4 percenta HND.

Údaj sumarizuje dôchodky subjektov ekonomiky SR z tuzemska i zo zahraničia a slúži ako podklad na určovanie súm, ktorými SR prispieva do rozpočtu EÚ, a je kľúčom k nastaveniu dotácií z rozpočtu EÚ. Hodnota HND sa určuje z hodnoty hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý vyjadruje celkovú výkonnosť ekonomiky vytvorenú na území Slovenskej republiky.

HND sa vypočíta z hodnoty HDP odpočítaním prvotných dôchodkov platených rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami nerezidentským inštitucionálnym jednotkám a pripočítaním prvotných dôchodkov prijatých rezidentskými inštitucionálnymi jednotkami zo zahraničia.

Prvotné dôchodky platené do zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku dane z produkcie a dovozu, platené inštitúciám EÚ. Na druhej strane, prvotné dôchodky prijaté zo zahraničia v sebe zahŕňajú odmeny zamestnancov, dôchodky z majetku a subvencie z inštitúcií EÚ.

Veľa vlastných rokov vo vyššom veku môže predznamenať dlhý život.
Neprehliadnite

Ďalší úder pre Krajniaka, daňoví poradcovia považujú rodičovský dôchodok za diskriminačný