Slovensko si zlepšilo svoje umiestnenie v rebríčku štúdie Ženy v práci od poradenskej spoločnosti PwC v rámci krajín OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ktorá hodnotí ekonomické a sociálne postavenie žien. Umiestnilo sa na 19. mieste z 33 krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, najmä z dôvodu zvýšenia zamestnanosti žien na najvyššiu hodnotu 70,6 percenta od vzniku štúdie od roku 2000.

Slovensko je v prvej dvadsiatke

V štúdii PwC sa uvádza, že ženy majú najlepšie ekonomické a sociálne postavenie v Luxembursku, na Novom Zélande a v Slovinsku. Slovensko je prvýkrát od roku 2000 v prvej dvadsiatke, za posledné dva roky sa posunulo z 23. miesta o štyri priečky, Maďarsko až o deväť priečok na 13. miesto.

Dagmar Haklová zo spoločnosti PwC Slovensko konštatovala, že zodpovedné firmy pracujú systematicky na odstraňovaní mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami.

„Väčšinou ide o zahraničné firmy na Slovensku, ktoré majú pripravenú stratégiu a opatrenia, ako sa zlepšiť v zapájaní žien do ďalšieho vzdelávania, napredovania a profesijného postupu. Jednou z možností, ako preveriť procesy v tejto oblasti, je audit a certifikácia, ktorá prinesie firmám nielen nezávislý názor, ale aj návrhy na zlepšenie," dodala Haklová.

Bude trvať viac ako 50 rokov, kým sa odstránia rozdiely

Index rovnosti tvorí päť parametrov - rozdiel v odmeňovaní žien a mužov, miera zamestnanosti žien, miera nezamestnanosti žien, miera zamestnanosti žien na plný úväzok a rozdiel medzi mierou zamestnanosti mužov a žien.

Na Slovensku narástla miera zamestnanosti žien od roku 2000 zo 63,2 percenta na 70,6 percenta za rok 2021. Švédsko, Island a Holandsko dosahujú každoročne najvyššiu mieru zamestnanosti žien, za rok 2021 je to na Islande 82,2 percenta, vo Švédsku 80,8 percenta a v Holandsku 80,2 percenta.

Medziročne sa zhoršil rozdiel v odmeňovaní. V roku 2021 bol na úrovni 17,7 percenta oproti roku 2020, keď rozdiel v odmeňovaní dosiahol úroveň 15,8 percenta.

Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v krajinách OECD je v súčasnosti 14 percent, čo znamená že vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) s výnimkou Poľska je rozdiel v odmeňovaní väčší než je priemer OECD. Najlepšie výsledky z krajín V4 má v tomto smere Poľsko, ktoré vykazuje rozdiel len 5,4 percenta. V rámci OECD dosahuje najväčšie rozdiely Južná Kórea (31,1 percenta) a najnižšie Luxembursko (0,5 percenta).

Slovensko v porovnaní s krajinami V4 a Slovinskom dosahuje najvyššie zastúpenie žien v manažmente, a to na úrovni 27,7 percenta. Maďarsko má najnižší podiel v rámci V4 krajín na úrovni 9,1 percenta. V rámci OECD je zastúpenie žien na Slovensku vyššie ako v Luxembursku - 24,7 percenta, ktoré je v celkovom hodnotení na prvom mieste.

Analýza PwC ukazuje, že odstránením rozdielov v odmeňovaní žien a mužov možno dosiahnuť zaujímavý nárast v ekonomike. Priemerný rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v rámci OECD je teraz 14 percent, čo je o 3 percentuálne body menej ako pred desiatimi rokmi (17 percent v roku 2011). Pokiaľ bude znižovanie rozdielov pokračovať týmto tempom, podľa PwC bude trvať viac ako 50 rokov, kým sa odstránia rozdiely v odmeňovaní.

Ďalšie dôležité správy

Man,Holding,Two,Coin,Stacks,To,Compare
Neprehliadnite

Ženy na Slovensku zarábajú o takmer pätinu menej ako muži, dôvodov je viac